"vezetés" traduzione inglese

HU

"vezetés" in inglese

volume_up
vezetés {sostantivo}

HU vezetés
volume_up
{sostantivo}

vezetés (anche: meghajtás, hajtás, becsavarás, beverés)
volume_up
driving {sostantivo}
George Talley az Almore-ügyben dolgozott, míg le nem fülelték ittas vezetés címén.
George Talley worked on the Almore caseuntil he was pinched for drunk driving.
Hallottam, hogy azt a tagot letartóztatták és becsukták ittas vezetés címén.
I heard they had this fellow arrested and sent up for drunk driving.
- Jégcsap vezetés közben futó pillantást vetett a hátsó ülésre.
Driving, Icicle glanced quickly toward the backseat
volume_up
leadership {sostantivo}
A transzatlanti együttműködés is nem lehetséges politikai vezetés nélkül.
Transatlantic cooperation is not possible without political leadership.
Ez a vezetés egyetlen módja, a valódi vezetés alapja azonban a példamutatás.
This is the only way that we can lead, but real leadership is based on providing a good example.
A nehéz pillanatok - mint amilyen ez is - igazi kihívást jelentenek a vezetés számára.
Difficult moments such as this represent a real leadership challenge.
vezetés (anche: nyom, irányítás, ólom, vezető szerep)
volume_up
lead {sostantivo}
Ez a vezetés egyetlen módja, a valódi vezetés alapja azonban a példamutatás.
This is the only way that we can lead, but real leadership is based on providing a good example.
ZORRO Lead calling ZORRO Base, over.
A vezetés lényege a lehetőségek kihasználása, a kockázatok felvállalása és a vezető szerep vállalása.
Leadership is about taking chances, taking risks and taking the lead.
vezetés (anche: intézés)
volume_up
management {sostantivo}
Ezenkívül a spanyol politikai vezetés számára bölcs iránymutatásokat tartalmaz.
Moreover, it contains wise precepts for the political management of Spain.
Ezt követte az infrastruktúra, a vezetés, a pénzügyek megszervezése.
Only then we set up the infrastructure and management and the monetary.
A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát.
But its management hung on to the company's original mottofor old time's sake.
vezetés
volume_up
captaincy {sostantivo}
volume_up
command {sostantivo}
volume_up
conduct {sostantivo}
volume_up
direction {sostantivo}
. - (PT) Az Európai Unió az európai intézmények közötti irányítás, átláthatóság, vezetés és hatalom hiánya okozta bizalmi válsággal néz szembe.
. - (PT) The European Union is facing a crisis of confidence caused by a lack of direction, transparency, leadership and power among the European institutions.
Másrészről, a földrajzi alkalmasság, a célok, a vezetés, a felülvizsgálat és a tényleges mechanizmusok területére vonatkozó szabályoknak közösnek kell maradniuk.
On the other hand, rules in the areas of geographic eligibility, aims, guidance, monitoring and concrete mechanisms should remain common.
vezetés (anche: irányítás)
volume_up
guiding {sostantivo}
volume_up
helm {sostantivo}
volume_up
leading {sostantivo}
A Toronto már 9 ponttal vezet,...és újra támadnak!
Toronto already leading by 9, and here they come again.
vezetés (anche: igazgatás, kezelés, irány, rohanás)
volume_up
running {sostantivo}
volume_up
tooling {sostantivo}

Esempi di utilizzo "vezetés" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianRossz vezetés, korrupció, nepotizmus, politikai rezsimek - ezek jelentik a Pudelskernt.
Mismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
HungarianReméltem, hogy a vezetés leköti a figyelmedet, és kevesebbet dumálsz...
I was sort of hoping that the concentration needed to drive would mean less patter.
HungarianJavasolta a tárgyalások elnapolását, amíg az amerikai vezetés kialakítja álláspontját.
He moved an adjournment while the U.S. government considered its position.
HungarianArról beszélt, hogy Thad keze sérült, a seb vezetés közben szétnyílhat.
What she talked about was his hand; he might open the wound trying to drive, she said.
HungarianDe a vezetés rossznak bizonyult, felkészületlennek s ez talán a jellemünkből következik.
But there was mismanagement and unpreparedness - the defects, perhaps, of our qualities.
HungarianEurópában is kezd meghonosodni a vezetés közbeni SMS-küldés jelensége.
We must do everything to reduce the number of deaths and serious injuries on the roads.
HungarianMár Londonban van a vezetés és FedEx-szel, a világ minden tájára szállítanak.
Now he's in London, and he ships by FedEx all around the world.
HungarianA vállalat maga semmit sem ér a rossz vezetés miatt, de a benne rejlő lehetőségek annál inkább.
The assets are worth a lot more than the parent corporation, because it's so badly run.
HungarianA Bizottság és az amerikai vezetés között elhúzódtak a tárgyalások.
Negotiations between the Commission and the American administration have been protracted.
HungarianAz orosz vezetés azóta hiába próbálja kipiszkálni őőket.
The Soviet government has been trying to get the British out of there ever since.
HungarianEz Belarusz számára fájdalmas ellentmondás, még akkor is, ha antidemokratikus vezetés alatt áll.
It is therefore a painful paradox for this country, even if it is ruled undemocratically.
HungarianEhhez azonban az kell, hogy a politikai vezetés felismerje a terv fontosságát, és mögém álljon.
The Russian army might be able to deal with external enemies.
HungarianAz új külügyi vezetés lassú reakciója sokakból döbbenetet váltott ki, jó okkal.
The tardy reaction on the part of the new foreign affairs administration has provoked amazement, with good reason.
HungarianTöbbek között annak a következménye, hogy a politikai vezetés képtelen megszüntetni a korrupciót.
That it is the result, among others, of the political authorities' inability to overcome corruption.
HungarianKábítószerezés, törvénytelen gyermek, ittas vezetés, diáklázadásban való részvétel vagy válás kizáró ok.
No dope smokers, or illegitimate children, or DUIs, or radical student activity, or divorces.
HungarianVezetés közben szemét szinte végig a visszapillantó tükrön tartotta.
It was half a mile back to the automobile junkyard.
HungarianVezetés közben, már amikor tudta, Reggie a kisfiút figyelte.
She watched him between glances at the street and traffic.
Hungarian- A feleségemmel kivettünk egy szobát - mondta vezetés közben.
My wife and I rented a hotel room, he said as he drove.
HungarianAzt is remélem, hogy az Európai Parlamentben és az uniós vezetés legfelső szintjein is több nővel találkozunk majd.
I also hope that we will have more women in the European Parliament and in top EU posts.
HungarianTalán eddig élt egy moziban, gondolta vezetés közben.
Maybe she was living in a movie, she thought as she drove.