"utána következő" traduzione inglese

HU

"utána következő" in inglese

HU

utána következő {aggettivo}

volume_up
utána következő (anche: következő, alábbi)
Jó móka lesz a jövő kedd, az utána következő kedd pedig maga a befutás.
Next Tuesday will be fun, but the following Tuesday will be a romp.
A(z) '%1' fájl törlése esetén az utána következő, itt felsorolt fájlok is törlődnek: %2 Töröljem a felsorolt fájlokat?
If the archive '%1' is deleted then the following archives will also be deleted: %2 Delete all listed archives?

Traduzioni simili a "utána következő" in inglese

utána avverbio
English
következő sostantivo
English
következő aggettivo
következő avverbio
English

Esempi di utilizzo "utána következő" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianSzámomra a legszebb dolog a maszturbációban az utána következő összesimulás.
For me, the nicest thing about masturbation is afterward, the cuddling time.
HungarianAzt hiszem, az utána következő ima volt az, amitől mindenkinek az inába szállt a bátorsága.
I think it was the praying afterwards that chilled everybody's blood the most.
HungarianEz az incidens azonban önmagában nem magyarázza az utána következő szélsőséges eseményeket.
However, this incident alone cannot explain the extreme events which followed.
HungarianEzt kiemelten kellene kezelni mind a soros elnökségnek, mind pedig az utána következő elnökségeknek.
This should be a priority for both the current Presidency and subsequent presidencies.
HungarianMögöttük néhány újságíró kapott helyet, az utána következő sorban helyi ügyvédek és egyéb kíváncsiskodók szorongtak.
Behind them were some reporters, then a row of local lawyers and other curious types.
HungarianLas Pulgas a következő kanyon, utána jön a Purissima.
The next canyon is Las Pulgas and the next afterthat Purissima.
HungarianNagyon egyszerű az egész: egy meghatározott szó és az utána következő szavak kezdőbetűi kiadják a hely nevét.
Just a certain word, you know, and after it the initial letters of the next words spell out the place.
HungarianA kijelölt bekezdés az utána következő alá kerül.
Positions the selected paragraph after the one below it.
HungarianAz Íjász az első század legelső részével együtt helyezkedett el, miközben a rangban utána következő a másikkal maradt.
The Archer was with the lead section of the first company, while his second-in-command stayed with the other.
HungarianKiálló kövekkel szegélyezett meredek lejtő volt, alattam másfél méter távolságra a másik perem, az utána következő kétszer olyan messze.
It was a steep slope of outcrops, the ledge below me five feet away, the one after that twice as far.
HungarianÉs én, "Atyám, bár bemutattam volna az összefüggést John Locke tulajdon-elmélete és az utána következő filozófusok között."
And I say, "God, I really wish I had really connected John Locke's theory of property with the philosophers who follow."
HungarianVagy az utána következő bolygóval?
HungarianKitettem magamért úgy, ahogy azt a férfitól elvárják, és az utána következő ujjongásban és álmosságban nem maradt helye a szégyennek.
I did not fail the two of us as a man and a woman, and there was afterwards both a drowsiness and a sense of exultation that left no room for shame.
HungarianNémi előrelépés elérhető Oroszországgal, de harsonaszó nélkül és az utána következő kiábrándulással, amely túl sok EU-Oroszország csúcstalálkozóra jellemző.
Some progress can be made with Russia, but without the fanfare, followed by frustration, which marks too many EU-Russia summits.
HungarianHa megkapta valaki az első vagy az utána következő tábornoki csillagot, akkor már olyan nehéz az igazsághoz hozzájutnia, mint őseinknek volt a Szent Grálhoz.
After a man gets one star, or more, the truth becomes as difficult for him to attain as the Holy Grail was in our ancestors time.