HU tiltakozik
volume_up
{verbo}

tiltakozik (anche: óvást emel, kifogásol, ellenez)
Nem értem, hogy ez ellen miért tiltakozik bárki is.
I cannot see why anyone should object to this increase.
Nem örül azoknak a vérivóknak, tiltakozik, ellenkezik.
She is not happy with these blood drinkers, she protests, she objects.
And Jerle won't object, will he?
tiltakozik
(Több képviselő hangosan tiltakozik, zászlókat és transzparenseket emelnek a magasba.)
(Several Members protest loudly and display banners and placards.)
Hallotta, hogy Tommy újból tiltakozik - Engedjetek el! -, de már nem volt menekvés.
He heard Tommy protest once more, Let me go, but it was now utterly impossible.
Corbell úgy döntött nem tiltakozik a sértés ellen.
Corbell chose not to protest the injustice.
tiltakozik (anche: gátol, megakadályoz, elzár, helytelenít)

Esempi di utilizzo "tiltakozik" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianÉs most, bár a lelkem tiltakozik ellene, ismét magadra kell, hogy hagyjalak.
'And now, though it rends my soul, I must leave you again,' he declaimed.
HungarianÉs hiába is tiltakozik; lehetetlen, hogy ne tudta volna, mivel játszik a férje.
All protests aside, you must have known he was a heart attack looking for a place to happen.
HungarianNéhány cég tényleg tiltakozik... a tilalom ellen, mivel így bevételtől esünk el.
And some of these companies are really opposing the ban for reasons of that we would lose revenue.
HungarianTöbb ezer diák tiltakozik, kivonulnak az utcára, és előadótermeket foglalnak el.
Thousands of students are demonstrating, they are taking to the streets and occupying lecture theatres.
HungarianMa az ellen tiltakozik, hogy nem engedélyezték belépését Szlovákiába.
Today, he is protesting that he was denied entry into Slovakia.
HungarianAz ilyen esetekben pártom, a holland szocialista párt, tiltakozik.
In such cases my party, the Dutch Socialist Party, objects.
HungarianNem örül azoknak a vérivóknak, tiltakozik, ellenkezik.
She is not happy with these blood drinkers, she protests, she objects.
HungarianKréda, a Kancellár továbbra is tiltakozik az ellen, hogy Gerun Eberikt a küldöttség tagja legyen.
Ceda, the Chancellor continues to petition against Finadd Gerun Ebericts attachment to the delegation.
HungarianVándormadár, örökösen úton van, és közben azt álmodja, hogy még mindig egyetemre jár, és a vietnami háború ellen tiltakozik.
He's a roadrunner, dreaming he's still in college and protesting the war in Vietnam.
HungarianDrummond felpattan, tiltakozik, Kipler elutasítja a tiltakozást.
HungarianBeszámolt róla, mennyire szeretne természettudományt tanulni Horlicksban, de a mamád tiltakozik.
He told me about how he wanted to take some science courses at Horlicks and how he was getting resistance from your mom.
HungarianKépviselőcsoportom a teljes átláthatóságot támogatja, és hevesen tiltakozik a polgárok büntetőjogi felelősségre vonása ellen.
My group stands for full transparency and vehemently opposes the criminalisation of citizens.
HungarianArra gondolt, hogy tiltakozik, hogy kihallgatást kér Sir Bernardtól, és megkéri, hadd maradjon a jelenlegi helyén.
He thought of protesting, of demanding a meeting with Sir Bernard to put his case for staying where he was.
HungarianTöbbször is használom a "mesterkedés" szót, különösképpen azután, hogy Drummond tiltakozik, Kipler pedig elutasítja a tiltakozást.
I use the word scheme repeatedly, especially after Drummond objects and Kipler overrules him.
HungarianIgen, az EU tiltakozik, de intézkedésünket a céljaink kereskedelemi jelentőségével vajon fordított arányban mérjük?
Yes, the EU protests, but is our action measured in inverse proportion to the trading importance of those we target?
Hungarian. - tiltakozik Bili sértődötten.
HungarianVagy az is lehet, hogy tiltakozik, gondolta.
HungarianMásrészt, ha kategorikusan tiltakozik a jelenlegi helyzete ellen, úgy nyilvánvalóan vissza kell utasítania a táplálékot is.
But if he didn't want to recognize, officially, the predicament he was in, then he should probably refuse all food too.
HungarianEddig a pontig senki nem tiltakozik.
HungarianMindig tiltakozik valami ellen.