"takarékos" traduzione inglese

HU

"takarékos" in inglese

volume_up
takarékos {sostantivo}
EN
HU

takarékos {sostantivo}

volume_up
takarékos

Esempi di utilizzo "takarékos" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Hungarian- Már olyan takarékos, hogy maholnap kitalálja, hogyan lehet a konyha szagával jóllakni.
You have grown so economical, you will find out how to live on the smell of cooking at last.
HungarianNem hinnék, hogy egy ilyen ventillátor mennyire takarékos.
And you'll be surprised how much a ceiling fan can cut down on your energy costs.
HungarianEz vagy azt jelenti, hogy szegénységhez szokott, vagy azt, hogy alapvetően takarékos természetű.
It means she has the habit of poverty or else is of a naturally economical turn of mind.
HungarianHa csak félig olyan takarékos, mint az anyja, akkor jócskán félre is rak.
If she is half as sharp as her mother, she is saving enough.
HungarianGazdasági válság időszakában különösen fontos az adófizetők pénzével való takarékos bánásmód.
In a time of economic crisis, it is particularly important to make economical use of taxpayers' money.
HungarianSzerették csupasz fehér falait, takarékos berendezését.
They loved its bare white walls and sparse furnishings.
HungarianA második rendelkezés az üzemanyag-takarékos berendezések EHA-ból származó támogatási intenzitásának növelésére vonatkozik.
A second provision relates to the increase in the EFF aid intensity for fuel-saving equipment.
HungarianMindig keressék a takarékos megoldásokat.
Figure out some of the other options that are much better.
HungarianMosolygott azzal az ő takarékos, enyhe mosolyával.
HungarianŐk üzemanyag-takarékos gépjárműveket akarnak, és az üzemanyag-takarékosság mindig is kulcsszerepet játszott beszerzési döntéseikben.
They want fuel-efficient vehicles and fuel efficiency has always been a key part of their buying decision.
HungarianEzenfelül az EU a nemzetközi színtéren is igyekszik példát mutatni az erőforrásokkal való takarékos bánásmódra és a környezet védelmére.
Furthermore, the EU is aiming to set an example globally in saving resources and protecting the environment.
HungarianTartotta a lépést, takarékos ügyességgel irányított, és nem adta fel a magasságot a sebességért, mert később már nehezebb dolguk lesz.
He held the pace, guiding them with skillful economy, loath to give up altitude for speed, since it might cost them dearly later on.
HungarianÚgy gondolom, az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy rengeteg dolgot el lehet érni az adófizetők pénzének rendkívül takarékos felhasználásával.
I think that we have shown in recent years that a great deal can be achieved with an extremely economical use of taxpayers' money.
HungarianEgy méreteiben szerény, takarékos, szellemi bázisát tekintve annál igényesebb intézetnek kínálunk mi, magyarok megfelelő helyszínt.
We Hungarians are able to provide an appropriate location for an Institute that is modest in size, economical, but all the more rigorous in terms of its intellectual basis.
HungarianHa ma kezdenénk, 10 év múlva, a mostani lehetőség-ablak végére, azok az üzemanyag-takarékos autók a fosszilis energiafogyasztásunkat 4 %-kal csökkentenék.
If we started today, 10 years from now, at the end of this window of opportunity, those fuel-efficient cars will reduce our fossil fuel needs by four percent.
HungarianSzeretőitől aranyat kapott, de nem leszámolt, hanem medimnoszonként mért aranyat, és a takarékos öregemberek felhalmozott kincse mint folyó úszott lábai előtt.
She received so much money from her lovers that it was no longer counted, but measured by the medimnus, and all the treasure hoarded by miserly old men was poured out at her feet.