"tájban" traduzione inglese

HU

"tájban" in inglese

volume_up
tájban {sostantivo}
EN
HU

tájban {sostantivo}

volume_up
volume_up
round {sostantivo}
Dubois, hisz maga ott volt Tiszafa-kunyhóban, aznap úgy fél öt tájban.
Dubois, you were at Yewtree Lodge round about half-past four on that day.
Én meg azt mondtam Elsie-nek odalent, hogy különös, valaki tizenkét óra tájban fürdik.
And I did pass the remark to Elsie, downstairs, that it was funny somebody having a bath round about twelve o'clock.
Körülbelül fél tizenkettő tájban kezdtek érkezni.
They start arriving round about half past eleven.

Esempi di utilizzo "tájban" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianIgen, a herceg, csak egy kicsit megállt, tudod, gyönyörködni a tájban és, uh...
Yeah, the duke, he just likes to stop off, you know, see the sights and, uh...
HungarianMikor fél öt tájban megszólalt a telefon, Miss Chadwick vette fel a kagylót.
When the telephone rang at half past four it was Miss Chadwick who answered it.
HungarianAmikor délután hat óra tájban először körülnéztek, nem tűnt olyan ijesztőnek a hely.
This place had been frightening enough at 6 P.M. when they first walked it off.
HungarianHáromnegyed kilenc tájban jöttünk vissza a Watt Street-i missziós házból.
'We were returning from the Watt Street Mission about a quarter to nine o'clock.
HungarianDespard őrnagy is hozott magának innivalót, úgy negyed tizenkettő tájban.
Major Despard also went to get a drink - at about eleven-fifteen, I should say.
HungarianEste nyolc óra tájban ismét végigfuttatták az összes gramot, ahogy Michael nevezte őket.
This evening around eight, they had run all the grams again, as he called them.
HungarianNégy óra tájban egyenruhás, de nem fegyveres őr lépett be a jogi könyvtárba.
A guard with a uniform but no gun entered the law library in mid-afternoon.
HungarianSzóval azt állítja, hogy két óra tájban a fogadó parkolójában találkozott Carrie-vel.
Now you claim to have come upon Carrie in the parking lot of this tavern at ~bout 2:00.
HungarianTizenegy tájban Michael kinézett a szalonból a szúnyoghálós tornácra.
Some time around eleven, Michael wandered out on the screened porch off the parlor.
HungarianKilenc óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva: "Éli, Éli, lamma szabaktani?"
And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying: Eli, Eli, lamma sabacthani?
HungarianRyan lezuhanyozott, és háromnegyed nyolc tájban lement a követség kantinjába.
Ryan got himself showered and found his way to the embassy canteen about a quarter to eight.
HungarianOlyan erős volt ez a sejtelem, hogy időnként benne éreztem magamat a tájban, amit festek.
I couldn't shake the sensations of being in it as I painted, so strong was the feeling.
HungarianAmikor egy reggel úgy nyolc óra tájban Houndsditchben jártam, nagy lárma ütötte meg fülemet.
As I went along Houndsditch one morning about eight o'clock there was a great noise.
HungarianHa kettő tájban elbóbiskol, éppen kialussza magát, mire megérkezik Ryan.
If she dozed off sometime around two, she'd be fine when Ryan got here.
Hungarianemlékszünk, más változásokkal a kultúrában számos hegycsúcs létezhet az erkölcsi tájban.
again, given other changes in human culture there may be many peaks on the moral landscape.
HungarianÁllítólag 24-én este kilenc óra tájban volt ott, egy tengerésztiszt külsejű úr kíséretében.
They say she was there about 9 pm on the 24th with a man who looked like a naval officer.
HungarianEste nyolc óra tájban óvatosan átemelte magát a tolószékbe.
That night, around eight o'clock, he hoisted himself carefully into the wheelchair.
HungarianMa reggel, nyolc óra tájban mondta egy asszony, aki éppen arra jött, súlyos kartondobozt cipelve.
This morning, about eight, answered a woman as she walked by with a heavy cardboard box.
HungarianJöttek tehát, akik a tizenegyedik óra tájban álltak munkába, és fejenként egy dénárt kaptak.
When therefore they were come that came about the eleventh hour, they received every man a penny.
HungarianTegnap éjjel ott voltam Curran nyomozó lakásán olyan 10 óra tájban.
I saw Detective Curran at his apartment about 1 0:00 last night.