"szorgalmasan" traduzione inglese

HU

"szorgalmasan" in inglese

HU szorgalmasan
volume_up
{avverbio}

szorgalmasan (anche: kitartóan)
Az üldözés ellanyhult, a keresztények rendszeresebben jöttek össze, és a núbiai szorgalmasan eljárt közéjük.
The persecution having relented, the Christians were able to assemble more regularly, and the Nubian frequented these meetings assiduously.
Tayhoz hasonlóan Risca is szorgalmasan tanult Brementől, még azután is gyakorolt, hogy az öregembert száműzték, újra és újra vizsgáztatta magát.
Like Tay, Risca had studied assiduously the lessons taught by Bremen, working at them even after the old man was banished, testing himself over and over again.
Ez a címe egy jelentésnek, amelyet a "Migreurop” civil szervezet készít, és amelyet ajánlok, hölgyeim és uraim, hogy szerezzenek meg és olvassák szorgalmasan.
This is the title of a report due out by the NGO 'Migreurop', which I invite all of you, ladies and gentlemen, to obtain and to read assiduously.
szorgalmasan (anche: buzgón, iparkodva)
Hidegen rámpillantott a vállán keresztül és szorgalmasan mosakodni kezdett.
He gave me a cold look over his shoulder and started industriously to wash himself.
Arra mutat, hogy Miss Darnley vagy egyáltalán nem is hagyta el a Napos Párkányt, vagy pedig már sokkal korábban távozott onnan, és az idő tájt már szorgalmasan gépelt az ön szobájában.
It looks as though either Miss Darnley never left Sunny Ledge, or else she had left it much earlier and was in your room typing industriously.
szorgalmasan (anche: nehézkesen)
A hadnagy mindezt szorgalmasan leírta folyóírással.
The lieutenant wrote it all down laboriously in longhand.
Kertjében ásott éppen és elméjében is ásott, szorgalmasan felforgatva gondolatainak anyagát.
He was digging in his garden–digging, too, in his own mind, laboriously turning up the substance of his thought.
szorgalmasan (anche: hangsúlyozottan)

Esempi di utilizzo "szorgalmasan" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianMiss Marple egy nagy karosszékben ült a kandalló mellett, és szorgalmasan horgolt.
Miss Marple was sitting in a big chair by the fire busily engaged in crocheting.
HungarianSzorgalmasan kereste a legkisebb rést is, amelyen át felfedezhet egy emléket.
Diligently, he sought the tiniest chink through which he might glimpse a memory.
HungarianMind a három szorgalmasan írt, jelentést körmölt, s közben némán mozgott a szájuk.
All were writing carefully in report books, murmuring, shifting confusedly.
HungarianLehet, hogy nem szeretik a szimulátort, de látszik, hogy szorgalmasan használják.
They might not like using the sims all that much, but they are making good use of them.
HungarianA Bika szorgalmasan folytatta a munkát, amíg az egész betonfelület nem vált láthatóvá.
The Bull scraped and brushed, and soon the entire concrete surface was clear.
HungarianEgy jóképű rendőrtiszt állt mellette, és szorgalmasan írt valamit a zsebkönyvébe.
Beside him stood a smart-looking police-inspector, who was taking notes in a pocket-book.
HungarianSparhawk a fiú mögött botorkált, botjával szorgalmasan kopogtatta a kockaköveket.
Sparhawk groped his way behind him, his stick tapping the cobblestones.
HungarianA tábornok észrevette, hogy Masterman ezredes szorgalmasan jegyzetel.
The general saw that Colonel Masterman was making notes aplenty on his pad.
HungarianAz elmúlt napokban, ha jól láttam, szorgalmasan tanulmányozta a lapokat, nemdebár?
You have been reading the papers diligently of late, have you not?
HungarianProvalov hadnagy hosszú perceken keresztül szorgalmasan jegyzetelt sivár moszkvai irodájában.
In his dreary Moscow office, Lieutenant Provalov made his notes for several minutes.
HungarianA folyó partján egy alacsony ember görnyedt egy ásó fölé, és szorgalmasan túrta az iszapot.
At the riverside a short man hunched over to dig in the mud with a spade.
Hungariankérdezte, és a többiek szorgalmasan bólogattak, kivéve az amerikait.
Agreed, gentlemen? he asked, and got nods from around the table, except from the American.
HungarianMint boldog, szorgalmasan dolgozó, árukat fogyasztó állampolgár ő tökéletes.
As a happy, hard-working, goods-consuming citizen he's perfect.
HungarianRowan szorgalmasan olvasta az amerikai kórház műszaki leírását.
Rowan was hard at work reading technical histories of the American hospital.
HungarianA gnómok szorgalmasan megkötözték, azután tüzet raktak, hogy összeüssék sovány vacsorájukat.
The industrious Gnomes finished tying him and then prepared a fire for their meager dinner.
HungarianHa elég szorgalmasan tanuljátok a nyelvet, fiúk, hamarosan eljutunk az igékhez is.
You guys practice hard enough, you'll soon get up to verbs.
HungarianMing szorgalmasan papírra vetette a miniszter hivatalos naplójának újabb bekezdéseit.
Ming duly took her notes for her minister's official diary.
HungarianHárman közülük szorgalmasan olvasták tankönyveiket és jegyzeteltek.
Three of them were diligently reading textbooks and taking notes.
HungarianA hallgatók közelében három vörös kísértet éppen demizsonokat rakodott le szorgalmasan egy mozgólépcsőről.
Near them three red ghosts were busily unloading demijohns from a moving staircase.
HungarianKedvtelve nézte segédje működését, aki szorgalmasan ásogatott.
He was expressing approval of his new assistant's performance in digging a strip of ground.