"szirt" traduzione inglese

HU

"szirt" in inglese

volume_up
szirt {sostantivo}

HU szirt
volume_up
{sostantivo}

szirt (anche: szikla, sziklafal, szirtfal, kőszirt)
volume_up
cliff {sostantivo}
És valóban változást észlelt: szirt vagy sziget feküdt előttük.
And presently something did change: a cliff or an island lay ahead of them.
Megakadt a szemem a szirt tövében az összebújó kunyhók kis csoportján.
Of course we were concealed in a tiny valley high upon an ominous cliff.
A kórászok kusza sora kővé dermedve állt a szirt peremén.
Upon the cliff the Farers stood, stunned, in a ragged line.
szirt (anche: szegély, párkány, polc, él)
volume_up
ledge {sostantivo}
Carse keskeny párkányon követte a kis tolvajt, a párkány meredek szirt hosszában húzódott.
Carse followed the little thief along a narrow ledge on the face of a steep cliff.
A szirt sziklái igen magasnak látszottak, mintha sziklagerincből képződtek volna, amit a földfelszín rendellenessége hátrahajlított.
The rocks that formed the reef seemed much of a height, as though they were formed by a ledge that had been tilted back by some disturbance of the earth's surface.
szirt (anche: akadály, szikla, ékszer, zátony)
volume_up
rock {sostantivo}
He took quiet breaths in the shadow of a rock cleft.
The entire mass of rock was trembling.
A szirt tetején emelkedő sziklák megnehezítették a futást.
The rocks along the top of the cliff made running difficult.

Esempi di utilizzo "szirt" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianEgy alacsony szirt tetején romos őrtorony strázsált a hajdanvolt kikötő fölött.
A ruined fortress-tower was set on low cliffs to guard a vanished harbor.
Hungarian*Oh, tengeri moszat jó* *A moszat finom* *Az lesz ebédem* OK, itt a szirt.
* Oh, seaweed is cool * * Seaweed is fun * * It makes its food * OK, the drop off.
HungarianKibukkantak a szirt teteje fölött, és sietve úszni kezdtek a hajó külső zsilipje felé.
They dropped over the edge of the bluff and swam quickly for the ship's outer lock.
HungarianValami csattant mögötte az aszfalton, lövés dörrent a szirt felől.
Something cracked on the asphalt behind him, a shot rumbling from a bluff.
HungarianOdalépett a néma őr mellé a szirt szélére, s Frodó utána.
' He stepped up beside the silent sentinel on the dark edge. and Frodo followed.
HungarianA szirt teljesen eltűnt, csakúgy, mint a Halsey sírját jelző olajfolt és fatörmelék.
The reef was blotted out; so was the patch of oil and floating driftwood that marked Halsey's grave.
HungarianKicsit lejjebb megyek felelte Richter a géphangnak, és lesiklott jobbra a szirt alá.
Coming down some, Richter replied to the computer voice, slipping down below the ridgeline to the right.
HungarianTank, ellenséges tank a bal oldali szirt mögött, távolság ötezer.
Tank, enemy tank coming around the left edge, range five thousand.
HungarianMessze nyugatról hatalmas arany madár közeledett a szürkületi párában a szirt felé.
Far to, the west, through a haze of dying sunlight, a great golden bird soared downward toward the bluff face.
HungarianDe mostanra már a törpe utászokat is riasztották a szirt tetején.
But by now the Dwarf Sappers on the heights had been alerted.
HungarianEgy derengő alakra mutatott az egyik szirt tetején, aki vad elégtétellel figyelte a mészárlást.
He pointed to a brooding black-clad figure on the crest of the ridge, watching all with a savage satisfaction.
HungarianEgy ember állt ott, a szirt legszélén, és nézett lefelé.
A man stood there, near the brink, silent, gazing down.
HungarianKeleten körülbelül kétszáz méter széles nagyrészt bozóttal benőtt sáv húzódott a szirt lába és a víz között.
Here the Elves had set dozens of traps and pitfalls to ensnare any Demons who sought to flank the redoubt.
HungarianAmikor leért a szirt tövébe, a szíve hangosan kalapált, a lábizmai sajogtak az erfeszítéstl.
She got to the bottom, her heart beating hard, her leg muscles warm with the effort expended and her skin bright with sweat.
HungarianA védők fölkapták sebesültjeiket, otthagyták a kapukat és feljebb vonultak a rámpán, közelebb a szirt pereméhez.
Dragging their wounded with them, the defenders abandoned the gates and moved back up the ramp toward the bluff rim.
HungarianSzalmazsákokon ültek egy szk toronyszobában, amely a szirt legalsó szintjérl nyúlt a tenger fölé.
The Estodien and Quilan sat alone in a small tower perched out over the side of one of the stack's lowest levels of superstructure.
HungarianEgy napon folytatta éles hangon Verlaine majd rájön, hogy egyik szikla sem, egyik szirt sem védi meg.
Soineday, his voice sharpened, Verlaine may dis- 150 ANDRE NORTON cover that none of her cliffs, nor her toothed reefs shall shelter her.
HungarianRádöbbentek, hogy a démonok áttörtek a szirt védőin, és a halálsikolyok nyomán megtalálták a gyilkosokat.
Realizing that the Demons had broken through the defenders of the bluff, they followed the cries of the dying and fell upon their slayers.
Hungariankérte Marius, majd kivezetett a házból szirt oldalába vágott lépcsőhöz, és eközben így folytatta:
I want you away now so that you don't provoke him, Marius said, leading me out of the house and towards the cliffside stairs.
HungarianAzután egy szirt lábánál, egy halom kő között találtak még néhány olyan kődarabot, amelyek formájuk alapján lehettek akár kezdetleges szerszámok is.
That experience has made the difficulties in devising a scientific approach to human history familiar to me.