"szakít" traduzione inglese

HU

"szakít" in inglese

HU szakít
volume_up
{verbo}

1. generale

Azt is el kell ismerni, hogy Obama elnök ténylegesen szakít a múlttal.
It also has to be recognised that President Obama is genuinely breaking with the past.
A jelentés nem szakít a Brüsszeli Egyezményben megállapított büntető szankciók módszerével, csak enyhíteni próbál azon.
The report does not break with the fashion for disciplinary penalties in the Brussels Consensus, seeking only to water these down.
Előre tudnia kellett volna, hogy a fiúja kiborul, amikor szakít vele?
Was she supposed to know that her boyfriend would go off his rocker when she finally broke up with him?
szakít (anche: húz, leszakít, kifoszt, kirabol)
szakít (anche: enged, lefog, letartóztat, húz)
Aki tüzeket gyújt, elektromos vezetékeket szakít le, ölni képes pusztán gondolatának erejével: most feküdt a földön, és megfordulni sem tudott.
Able to start fires, pull down electric cables, able to kill almost by thought alone; lying here unable to turn herself over.
Nem költöztek ki alagsori lakásukból Tudor Cityben, Sarah sem adta fel a magánbetegeit, habár Leland manapság körülbelül százezer dollárt szakít le évente a PANAMORC-nál.
They have not moved out of their basement apartment in Tudor City, nor has Sarah given up private nursing, although Leland is now pulling down about one hundred thousand dollars a year at RAMJAC.
szakít (anche: repeszt, áttör, széttép)
szakít (anche: felizgat, száguld, szakad, elszakít)

2. "szerelmével"

szakít
volume_up
to break up {v.} (with sy)

3. "vkivel", colloquiale

szakít
volume_up
to bust up {v.} [coll.]

Esempi di utilizzo "szakít" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianÖn egyeseket nagyon erőteljesen szakít félbe, míg másokat nagyon sokáig enged beszélni.
You cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
HungarianAzt is el kell ismerni, hogy Obama elnök ténylegesen szakít a múlttal.
It also has to be recognised that President Obama is genuinely breaking with the past.
HungarianA tóparton állva elgyönyörködhetett volna a látványban, ha időt szakít rá.
The lakeside where he stood would have been beautiful if he had spared time to look at it.
HungarianÉs az az ember, akivel ma találkoznak szép dohányt szakít le róla.
Their appointment for the evening made quite a living for himself by flying it in.
HungarianNem értette, miért szakít rám időt főnöke még a legzűrösebb napokon is.
He couldn't understand why the chief always made time for me even on the busiest of days.
HungarianMindenhez, amit csak megkíván, ingyen jut hozza és a tetejébe százezer dolláros fizetést szakít le.
Anything he wanted, freein addition to his hundred-thousand-dollar salary.
HungarianLáttam a ma reggeli hírekben szakít félbe Bruiser, amikor a tűzhöz érek.
Saw it on the news this morning, Bruiser injects when my narrative reaches the part about the fire.
HungarianElőre tudnia kellett volna, hogy a fiúja kiborul, amikor szakít vele?
Was she supposed to know that her boyfriend would go off his rocker when she finally broke up with him?
HungarianEgyebet is mutathatok, ha időt szakít rá, és eljön hozzánk a központba.
I'll show you more if you can come to the home office.
HungarianTöbb ezer moldovai családot szakít szét a vízumkényszer.
Thousands of Moldovan families are divided by a visa barrier.
HungarianMindig megtiszteltetés, ha az igazgatóság időt szakít ránk.
Always a pleasure to have our board of directors visit.
HungarianEgyéb tevékenysége mellett kesergett Kingsley a feleségem néha arra is időt szakít, hogy áruházakból egyet-mást elcsenjen.
Among her other activities, Kingsley said grimly, my wife occasionally finds time to lift things in department stores.
HungarianNem reagál, de nem is szakít félbe.
Hungariannéhány órai alvást szakít magának
Hungarian1890 Joséphin Péladan szakít Guaitával, és megalapítja a Rose+Croix Catholique du Temple et du Graalt, Sar Mérodaknak nyilvánítva magát.
1890 Joseph P61adan, called Josephin, leaves Guaita and founds the Rose-Croix Catholique du Temple et du Graal, proclaiming himself Sar Merodak.
HungarianElnök úr, én az Ön vezetését szeretném kérni: aktív vezetésre van szükségünk, olyan vezetésre, amely szakít az apátiával és végre átlátható lesz.
Mr President I want to ask for your leadership: we need active leadership, leadership that breaks with apathy and a lack of transparency.
HungarianElterjedt az a meggyőződés, hogy a GPM-ekkel az Európai Unió szakít a múlttal és egyoldalúan próbálja meg újradefiniálni az EU-AKCS-partnerséget.
There is a perception that in EPAs the European Union is breaking with the past and unilaterally trying to redefine the EU-ACP partnership.
HungarianFeltehetően még egy ideig így folytattam volna, nem is tudva, mit is akarok mondani, ha félbe nem szakít, fókaugatásszerű hangon.
I would probably have gone on like that for a long time, not knowing just what I was trying to say, if she hadn't stopped me with a noise like a seal barking.
HungarianEz a szolgálat még feltérképezetlen terület - terra incognita - számunkra, ráadásul szakít a költségvetési és személyzeti szabályok korábbi alapelveivel.
This service is uncharted territory - terra incognita - and breaks with some of the previous fundamentals of budgetary law and staffing law.