"rab" traduzione inglese

HU

"rab" in inglese

volume_up
rab {sostantivo}

HU rab
volume_up
{sostantivo}

Egy a sok nem közveszélyes szövetségi rab közül.
He was just another low-security prisoner in the federal system.
Tegyél róla, hogy ez a gyermek soha többé ne legyen rab, hallod?
Make sure this child is never a prisoner again, you understand?
Nem számítanak arra, hogy kiszabadul, azon egyszerű okból, mert rab, és nem tud elmenekülni.
They would not be expecting her to escape for the simple reason that she was a prisoner and could not.
rab (anche: fogoly)
volume_up
captive {sostantivo}
Az egyik börtönőr, akit felbosszantott a rab viselkedése, megrántotta a láncot.
One of the jailers, annoyed by the captive's composure, jerked again at the chain.
Kudarcot vallott a mentési kísérlete, annyit ért el, hogy rab lett maga is.
His attempt to save them had failed; he had only succeeded in becoming a captive himself.
Amadeo ismét rab volt, olyanoknak a foglya, akik gonosz céljaikra fogják használni.
Amadeo was once more a prisoner, once more a captive of those who would use him for their evil ends.
rab (anche: lakó, fegyenc, bentlakó)
volume_up
inmate {sostantivo}
volume_up
lag {sostantivo}

Esempi di utilizzo "rab" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianSzerén látta, hogy a három rab felriad, majd gyorsan bemászik a szekér alá.
She saw the three prisoners at the wagon sit up, then quickly crawl beneath the bed.
HungarianBrys ekkor meglátta a két hatalmas zsákot, amit ráerősítettek a rab széles hátára.
And Brys now saw the enormous double-lined sack being manhandled onto the huge mans back.
HungarianA többi rab elképedve pislogott, és még lejjebb kushadt a sarokban.
The other prisoners blinked in amazement and cringed even farther into their corners.
HungarianAz a két rab nyilván Millgate megbízásából alaposan összevert, amíg a rendőrségi fogdában voltam.
Two prisoners, probably working for Millgate, beat me up while I was in a holding cell.
HungarianAzt hiszik, hogy egy rab hálás a börtönőrének, a kínzójának?
Do you think prisoners are usually grateful to their jailers and torturers?'
HungarianRab keresztülbámult az utat szegélyező fák során, le, a város felé.
Rab stared through the trees lining the toad, down towards the town.
HungarianIgen, és mint szabadságra a rab, úgy vágyik rá a szívem.
I, with a heart as willing As bondage ere of freedome: heere's my hand
HungarianA két rab így is csak keveset beszélt fogságba esésük óta.
Even so, the two prisoners had said little since their capture.
HungarianA hat járni tudó rab összebújt, és félig rettegve, félig fásultan pillantgatott jobbra-balra.
The six who could walk huddled together, peering from the side of their faces, half-fearful, half-apathetic.
HungarianOlyan országban élünk, ahol több a rab, mint a gazdálkodó: 2,1 millió rab van és 1,9 millió gazdálkodó.
We now live in a country that has more prisoners than farmers -- 2.1 million prisoners, 1.9 million farmers.
Hungarian- Ha van egy csöpp kis eszed, te is elhúzod innen a csíkot - válaszolta Rab, kihúzva nyakkendőjét, hogy megoldhassa a csomót.
If you've got any sense you'll get out too, Rab said, pulling on his tie to unknot it.
HungarianNem ablakbetörésért lettem a legöregebb rab.
I didn't get to be the oldest con for breakin' windows.
HungarianA választás az összes rab közül egyre mutatott.
Hungarian- kiáltott Rab.
Hungarian2009-ben az egyetlen lahori börtönben 4651 rabot tartottak fogva, noha az csak 1050 rab befogadására képes.
In the only prison in Lahore, 4 651 prisoners were held in 2009, while the prison has a capacity of only 1 050 prisoners.
HungarianRab? - kérdezte az eget figyelő férfi.
HungarianSzegény vagy gazdag, szabad vagy rab, mindig ugyanúgy élünk ugyanazt a házat építjük, ugyanazokat a szerepeket játsszuk el.
Poor or rich, free or enslaved, we build the same houses in which to live, in which to play out the old dramas.
HungarianKét átkozott rab meglógott.
HungarianAz evezőpadhoz láncolt harmadik rab szintén a földlakóra meredt, s őt kereste a futóhídhoz béklyózott két bundás alak fénylő szeme.
The other slave at their oar was staring at him too and so were the luminous eyes of the two furry shadows chained to the catwalk.
HungarianRab vagyok a saját táboromban.