"mi" traduzione inglese

HU

"mi" in inglese

volume_up
mi {pron.}
EN
HU

mi {pronome}

volume_up
mi
Mi, oktatásban dolgozók, soha nem kértünk új technológiát, mi kölcsönkapjuk azokat.
As educationists, we have never asked for technology; we keep borrowing it.
Druidák voltak, mint mi, az Erdő Hívségesei voltak, mint mi.
They were Druids as we were Druids, they were the Faithful of the Forest as were we.
Mi a Magas Mágia dogmáját és Rituáléját műveljük, nem vagyunk mi vasorrú bábák!
We practice Dogma and the Ritual of High Magic: we are not witch doctors!
mi (anche: amely, amelyet, ami, amit)
Magához hívott bennünket, elmondta, mi fog történni, és mit kell tennünk, mint Választottaknak.
She called us to her and told us what was to be and what we, the Chosen, must do.
De segíteni szeretnék, szóval... mondja el részletesen, mi történt tegnap.
But I do wanna help you, so I-- I need you to tell me exactly what happened tonight.
Nagyon fontos, hogy ezt felbontsam, igen, felbontsam és lássam, mi van benne.
It was important to open this, yes, to open it and find out what it was.

Esempi di utilizzo "mi" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianÚgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
I feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
HungarianVolt valami ismerős az itteni terepben, de Kipiru nem tudta meghatározni, mi az.
Keepiru couldn't pin it down, but there was something to the taste of the water.
HungarianMi van akkor, ha az a fickó, akit lefényképeztünk, ugyanilyen véletlen egybeesés.
So that chap in the photo might well be nothing at all just another coincidence.
HungarianHirtelen eszébe jutott, hogy mi történt vele, és vadul nézett körül a szobában.
Recollection suddenly came to her; she shuddered, looked wildly around the room.
HungarianÉs a mi haditengerészetünk még mindig felkészültebb, mint a tagállamok többségéé.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
HungarianA mi elképzelésünk a helyi gyártás, a helyi élelmiszernek a termelési megfelelője.
Our vision is local manufacturing, like the local food movement, for production.
HungarianAz önök elén istene megbocsátó; a mi fiatal isteneink engedékenységre bírhatók.
Your Elene God forgives, the Younger Gods of Styricum can be persuaded to relent.
HungarianSőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
And also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
HungarianSzerén nem tudta megtippelni, hogy mi rejtőzhet az Első Eunuch meghívásai mögött.
Seren could not determine the motives underlying the First Eunuchs invitations.
HungarianEgyébként pedig mi ösztökélne jobban egy Erőt, hogy hasson, mint az emberáldozat?
And to convince a Force to act, there is nothing better than a human sacrifice.
HungarianElsához fordult, és ingerülten megkérdezte, hogy mi az ördögnek kellett fecsegnie.
He turned on Elsa and asked her why the devil she couldn't have held her tongue.
HungarianAztán visszamehetsz, hogy adj almot a hörcsögöknek... vagy mi a poklot csinálsz.
Then you can go back to giving hamsters enemas... or whatever the hell you do.
HungarianNos, akkor mi legyen, ha a barátaink folytatni fogják mindazt, amit elkezdtek?
Mainly by knowing a little more than the guy across the street, Winston replied.
HungarianMi Atyánk, ki vagy a mennyekben kezdtem, s a többi angol is imádkozni kezdett.
Pater noster, qui est in coelis, I began, while the other English knelt with me.
HungarianMi történt azzal a megállapodással, amelyről a Frontex ma tárgyal Törökországgal?
Whatever happened to the agreement being negotiated by Frontex with Turkey today?
HungarianRamszesz, vagy ahogy mi ismerjük, a Nagy Ramszesz.
This is the true Ramses the Second, right before you, known as Ramses the Great.
HungarianHa Istent a vízben tisztelik, amely Isten gazdagságából árad, mi abban a rossz?
If they worship God in the waters which flow from his bounty, how is that evil?
HungarianA jobb oldali párosra irányított Phoenix a két MiG-től néhány lábnyira robbant.
The Phoenix targeted on the right-hand pair exploded just a few feet from them.
HungarianMi többiek politikai támogatást biztosítunk, de csak eddig terjed a feladatunk.
The rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
HungarianKészen leszel felemelkedni, hogy megtudd, mi is valójában a jóság és a szeretet.
You will be ready to begin to fly up and know the meaning of kindness and of love.