HU

kijelöl {verbo}

volume_up
2. "vmilyen célra"
3. "feladatra"

Esempi di utilizzo "kijelöl" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianAmikor kijelöl egy bejegyzést a listában, a változtatás kiemelten jelenik meg a dokumentumban.
When you select an entry in the list, the change is highlighted in the document.
HungarianA fájlokat és mappákat dupla kattintással lehessen megnyitni (az első kattintás csak kijelöl)
Double-click to open files and folders (select icons on first click)
HungarianA kijelöl adatmező tartalma alapján szűri a rekordokat.
Filters the records based on the content of the currently selected data field.
HungarianHa kijelöl egy vagy több elemet, azok szabadon elmozgathatók.
Select one or multiple widgets to move them or lay them out.
HungarianMegadja, hogy megjelenjen-e a horgony ikon, amikor a felhasználó kijelöl egy beszúrt objektumot (pl. egy képet).
Specifies whether the anchor icon is displayed when an inserted object, such as a graphic, is selected.
HungarianMinden munkalapot kijelöl az aktuális munkafüzetben.
Selects all of the sheets in the current spreadsheet.
HungarianIlyenkor a kumulatív költségnek nincs értelme.Ha kijelöl egy függvényt, akkor az megjelenik ezen az információs panelen.
A cumulative cost makes no sense here.Selecting a function makes it the current selected one of this information panel.
HungarianAzonban szerettem volna, ha az Európai Parlament túllép a legitim követelések szakaszán és kijelöl bizonyos prioritásokat.
I would, however, have liked the European Parliament to move beyond the stage of legitimate demands and set a certain number of priorities.
Hungariankijelöl vmit vki részére
HungarianEz az állásfoglalás nem mentes a Lukasenko urat illető bírálatoktól, de kijelöl számára egyfajta útitervet az EU-val való kapcsolatok normalizálására.
This resolution does not hold back on criticism of Mr Lukashenko, but it sets out a kind of road map for him to normalise relations with the EU.
HungarianAzt mesélte Macaulaynak, hogy a főnöke kijelöl különböző helyeket, ahol randevúznak, de az ügyvéd szerint a Wolf lány tudta, hol van Wynant, bár mindig azt mondta, hogy fogalma sincs.
She told Macaulay she used to meet him places he told her, but he thinks she knew where he was, though she always said she didn't.