"külsőleg" traduzione inglese

HU

"külsőleg" in inglese

HU külsőleg
volume_up
{avverbio}

külsőleg (anche: látszólag, kívülről)

Esempi di utilizzo "külsőleg" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianKülsőleg olyan volt, mint a méz, de valójában gyűlölt... én ezt éreztem!
He sneered at me - always very polite but underneath I could see that he didn't like me!
HungarianMinél inkább eltökélte magát, szokása szerint külsőleg annál nyugodtabbnak látszott.
From habit, he seemed more relaxed the more determined he became.
HungarianCsak akkor leszünk képesek külsőleg befolyásolni a dolgokat, ha belülről erősek vagyunk.
It is only by being strong internally that we will be able to influence matters externally.
HungarianNekünk is, itt az EU-ban, mind belsőleg, mind külsőleg, meg kell küzdenünk a szegénységgel.
We too in the EU must fight poverty both internally and externally.
HungarianKülsőleg sok eseményről beszámoltam, de nem tudtam leírni, milyen érzéseket hagytak bennem.
I have recorded some of the outward events, but I cannot record the feeling they have left me with.
HungarianMegállapította, hogy külsőleg nagyon hasonlítanak egymásra.
There was, he noted, a strong superficial likeness between them.
HungarianÉs úgy külsőleg milyen az a Mrs. Collinson-Carter?
What kind of looking woman is this Mrs. Collinson-Carter?
HungarianBelül a felnőtté váló Barbara, külsőleg pedig kisbaba.
The grown-up Barbara inside, and the baby outside.
HungarianAz Unió számára létfontosságú feladat az, hogy belsőleg összekapcsolja az eredményeit, és külsőleg összekapcsolja a céljait.
It is a vital task for the Union to link up its achievements, internally, and its objectives, externally.
HungarianKülsőleg ott van Koszovó kérdése, ami olyan fontos elveket érint, mint a határok stabilitása egész Európában.
Externally there is the issue of Kosovo, which affects such important principles as the stability of borders throughout Europe.
HungarianOlyasfajta tabletta, amilyet általában Méreg" feliratú üvegben tartanak, egyszázalékos oldatban, és csakis külsőleg használják.
They were the kind of tablets that are usually kept in a poison bottle, diluted one in a hundred for outside application.
HungarianAz Unió mostantól jobban el lesz látva ahhoz, hogy választ adjon azokra a kérdésekre, melyeket az emberek elvárnak tőle, mind belsőleg, mind pedig külsőleg.
From now on, the Union will be better equipped to provide the answers people expect of it, both internally and externally.
HungarianKülsőleg semmi különbség sem volt kőzte és a többiek között, ugyanúgy kard lógott az oldalán, és ugyanaz az oldalfegyver, mint amit Simon is viselt.
There was no outward difference between her and the rest, for a sword hung at her hip, and the same sidearm at her belt as Simon carried.
HungarianHa van más megfelelő intézkedés, akkor hozzák meg, de meg kell végre állapodni az euró belső stabilizációjáról, mert külsőleg már így is elég erős.
If there is another suitable measure, then please take it, but you must finally come to an agreement on stabilising the euro internally, because it is strong enough externally.
HungarianMár áttevődött a nyirokcsomókba, ezért egy antiangiogén krémet használtunk az ajakon, és egy szájon át alkalmazott koktélt, hogy külsőleg és belsőleg egyaránt kezelhessük.
It had already spread to his lymph nodes, so we used an antiangiogenic skin cream for the lip and an oral cocktail, so we could treat from the inside as well as the outside.