"körben" traduzione inglese

HU

"körben" in inglese

volume_up
körben {sostantivo}
EN

HU körben
volume_up
{sostantivo}

volume_up
round {sostantivo}
Nem lehetne megszervezni, hogy tíz nő játsszon az első körben?
'Wouldn't it be possible to arrange that ten women play each other in the first round?'
Csak győzd le ezt a bohócot a következő körben nekem!
Just make sure you serve this clown in the next round for me, please.
Szóval azt mondod, az első körben mondta higgadtan.
'First round, you think, do you?' he said calmly.

Esempi di utilizzo "körben" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianLeodegranz a közelben ült, bár nem a legbelső körben, Arthur közvetlen közelében.
Leodegranz was seated near, though not in the inner ring of those around Arthur.
HungarianMind szélesebb körben érvényesül e területen az Unió kommunikációs politikája.
There is an ever increasing range of Union communication policies in this area.
HungarianA dopping korunk versenysportjának elismert és széles körben érvényesülő rákfenéje.
Doping is a recognised and widespread scourge of contemporary competitive sport.
HungarianHosszú távon ki kell dolgozni a stabil és széles körben megértett energiapolitikát.
In the long term, a stable widely understood energy policy should be developed.
HungarianMinden körben összeadják az eredményt, és a győztes viszi az edény tartalmát.
Each time a pass is made, the score is totaled, and the winner takes the pot.
HungarianLusta reflektorfénynyaláb vonult körbe a hajón, mintegy ötven yard sugarú körben.
A lazy searchlight beam swept a circle about fifty yards out from the ship.
HungarianCsak mikor meglátta a kis embereket a körben, akkor döbbent rá, hogy énekelnek.
Only when he had seen the little men in their circle had he realized they were singing.
HungarianAz utóbbi időben Ukrajnában széles körben érvényesültek a politikai szabadságok.
In recent times, Ukraine has enjoyed a high level of political freedoms.
HungarianTapasztalatunkat és szakértelmünket széles körben elismerik bizonyos területeken.
Moreover, we have acknowledged experience and expertise in certain areas.
HungarianEzek a rendszerek az egész Európai Unióban működhetnek és széles körben elterjedhetnek.
These systems can operate and become widespread throughout the European Union.
HungarianHa a Freya netán felrobbanna, egy kilométer sugarú körben semmi sem lenne biztonságban.
If the Freya were to blow up, nothing within a half-mile radius would be safe.
HungarianA hanyatlás a rövid idejű szerződéssel rendelkező munkavállalókat érintette első körben.
Workers on short-term contracts were among the first to be hit by the downturn.
HungarianA háztartási munka, például a gondozási munka, kizárólag családi körben zajlik.
Domestic work - family caring, for example - takes place exclusively in the family home.
HungarianA körben elhelyezett talapzatokról kisebb lámpák szórták be a termet sápadt fényükkel.
Smaller ones on pedestals burned feebly around the circumference of the room.
HungarianMinden játékos részt vesz az utolsó körben; a végjáték az Első és a Negyedik Játékosé.
All players to take part in the final pass, gambit for Players One and Four.
HungarianSir Voren jirochi tartózkodásának valódi oka azonban nem volt széles körben ismert.
Sir Voren's real purpose for being in Jiroch was not commercial, however.
HungarianSzintén támogatjuk a származási ország minél szélesebb körben történő feltüntetését.
We also support the specification of the country of origin as extensively as possible.
HungarianA korrupció széles körben elterjedt a kormányzati körökben, sőt, innen ered.
Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.
HungarianEléggé széles körben ismert tény, hogy önnek, Mr. Welman, tetszett Mary Gerrard.
It is fairly widely known, Mr. Welman, that you--admired Mary Gerrard?
HungarianVan más átütő példa is ahol a kultúra eszközeinek használata széles körben terjed.
You have other radical examples where the ability to use cultural tools is spreading out.