"hisz" traduzione inglese

HU

"hisz" in inglese

HU

hisz {verbo}

volume_up
1. generale
- Az én népem ha akar, hisz, ha nem akar, nem hisz, és ezen nem is szándékozom változtatni.
My people believe or disbelieve as they see fit, and that is the way of it.
Csak az hozhatja zavarba az ördögöt, aki el tudja vele hitetni, hogy nem hisz benne.
The only way to discomfit the Devil is to make him believe you don't believe in him.
Győzelem ez mindenki számára, aki hisz az európai együttműködésben.
That is a victory for all of us who believe in European cooperation.
De vajon maga Sir Roger hisz-e ennek az őrült tervnek a sikerében?
But did Sir Roger seriously expect so mad a plan to succeed?
Ezután Dorothy kezdett hadarni: De hisz anyu nem is várja magukat.
Then Dorothy spoke rapidly: But Mamma doesn't expect you.
Az sök (hisz oly keveset tudtak) várták, elébe mentek annak, amitl magunk hátrálunk.
Ancients (knowing so little) would have half expected, partly welcomed what we all fear this might be.
Remélem, meg vannak velem elégedve, hisz megtartottam az ígéretemet.
I guess I should have some credit, for I have kept my promise.
Because you can't trust somebody when they think you're crazy.
Bölcs ember ezen a tájon nem hisz a véletlen országúti találkozásban.
Wise man trusts not to chance-meeting on the road in this land.
2. "gondol"
Aki csakugyan hisz valamely titkos tradícióban okoskodott Belbo , annak a fülébe csak úgy dübörög a csend.
For those who really believed in a secret tradition, he calculated, nothing was louder than silence.

Esempi di utilizzo "hisz" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Hungarian- Van a papának egyéb kifogása is, mint az, hogy közömbösnek hisz engem iránta?
Have you any other objection, said Elizabeth, than your belief of my indifference?
HungarianHisz nem okozott tartós fájdalmat neki - legalábbis a szó fizikai értelmében nem.
He hadn't caused her any lasting or unbearable pain-- at least not physically.
HungarianHisz gondoljunk a hentesekre, pékekre, zöldségesekre vagy netán a patikusra.
They are also being affected by the crisis. They employ a huge number of people.
HungarianSe nem elégedett, se nem elégedetlen, hisz nincsen benne élet egy szikrányi sem.
She was neither pleased nor displeased, since she was as dead as a doornail.
HungarianA kérdezz-felelek során egy srác megkérdezte Burroughst, hisz-e a túlvilági életben.
During the Q-and-A, some kid asked Burroughs if he believed in life after death.
HungarianHisz huszonnégy órára volt szüksége ahhoz is, hogy erőt és bátorságot gyűjtsön.
It had, after all, taken him over twenty-four hours to work his courage up to this.
HungarianEgy dolgot viszont meg kell megkérdeznem, Hisz nem tudom, találkozom-e még Veled.
IŽm sure you get it all the time, but how many chances like this will I get?
HungarianVégül még azt mondja majd nékem, hogy nem is hisz az Úrjézusba meg az örök életbe!
Next ye'll be tellin me ye have no belief in Jesus and the life everlastin'!
HungarianMindegyik hátrányosabb pozíciót foglalt el, hisz a tanduk már jelen voltak.
Each took a slightly inferior position, forced by the early arrival of the Tandu.
HungarianMert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek.
For it is not you that speak, but the spirit of your Father that speaketh in you.
HungarianNem kérdezte, miért őt kereste föl Tay, nem firtatta, mennyire hisz benne.
He did not ask Tay why he had come to him or question the strength of his belief.
HungarianTudom, hogy mindannyian utálják Klaus elnök urat, mert hisz a nemzeti demokráciában.
I know that you all hate President Klaus because he believes in national democracy.
HungarianNos, természetesen politikai jellegűek,...hisz Claudius bitorolja apja trónját.
Well, political, of course, because Claudius usurped his father's throne.
HungarianDubois, hisz maga ott volt Tiszafa-kunyhóban, aznap úgy fél öt tájban.
Come now, Mr. Dubois, you were at Yewtree Lodge round about half-past four on that day.
HungarianHisz egész Jeruzsálem tudja, hogy nyilvánvalóan csodát tettek, nem is tagadhatjuk.
For indeed a miracle hath been done by them, known to all the inhabitants of Jerusalem.
HungarianTiszta és éles csak egyvalaki hisz ezekben a szavakban, és ez maga Rhuland.
Clean and simple - the only one fooled into believing those words is Rhulad himself.
HungarianTúlságosan is megingathatatlanul hisz vízióiban, bármennyire tévesek legyenek is.
He believed too firmly in his vision of the world, warped though it was.
HungarianDe hisz megindít egy szép nagy öszvér is, egy sor jól táplált málhás öszvér.
But a good fine big mule, or a string of pack mules in good condition, moves me, too.
HungarianVan valaki a tanácsnokai között, aki szintén hisz a robotok létezésében.
You have an assistant, a member of your privy council, who believes in robots.
HungarianCsak kevesen tudnak róla, hisz a királyi mágusok mindig magányosan mennek oda.
Only a very few know of it, because the various Royal Magicians normally go there alone.