"felhatalmazás" traduzione inglese

HU

"felhatalmazás" in inglese

HU felhatalmazás
volume_up
{sostantivo}

felhatalmazás (anche: rendelkezés, megbízás, meghatalmazás, parancs)
volume_up
mandate {sostantivo}
Véleményem szerint a jelenlegi felhatalmazás ennek eléréséhez nem eléggé ambiciózus.
In my opinion, the current mandate is not ambitious enough to achieve this.
Összefoglalva, véleményem szerint a felhatalmazás-tervezet valódi lényegi javulást jelent.
In conclusion, I believe that the draft mandate is a true substantial improvement.
Következésképpen rendelkezésünkre áll egy részletes bizottsági felhatalmazás-tervezet.
As a result, we have a detailed draft mandate from the Commission.
felhatalmazás (anche: engedélyezés, meghatalmazás)
volume_up
authorisation {sostantivo}
A jelentés felveti az egyértelmű felhatalmazás nélküli szállítás engedélyezhetőségének kérdését.
The report raises the issue of permitting transport without explicit authorisation.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) megerősítésére való felhatalmazás (
Authorisation to ratify the Work in Fishing Convention, 2007, of the International Labour Organisation (Convention 188) (
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi Halászati Munkaügyi Egyezményének (188. sz. egyezmény) megerősítésére való felhatalmazás (vita)
Authorisation to ratify the Work in Fishing Convention, 2007, of the International Labour Organisation (Convention 188) (debate)
felhatalmazás (anche: engedély, meghatalmazás, hatóság, hatalom)
volume_up
authority {sostantivo}
- Miféle felhatalmazás? - horkantott fel a mágus, miközben tett egy lépést hátrafelé.
What authority? the mage sneered as he retreated a step, the flamehoops still blazing about his hands.
felhatalmazás (anche: engedélyezés, meghatalmazás)
volume_up
authorization {sostantivo}
-Not without authorization.
felhatalmazás (anche: engedély, koncesszió, jogosítvány, szabadosság)
volume_up
licence {sostantivo} [Brit.]
Ezzel kapcsolatban, figyelembe kell venni, hogy ilyen körülmények között egy megelőző felhatalmazás, engedélyezés vagy koncesszió nem szolgálhat a védelem eszközéül.”
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.'
felhatalmazás (anche: engedély, koncesszió, jogosítvány, szabadosság)
volume_up
license {sostantivo}
felhatalmazás (anche: igazolás, biztosíték, garancia, meghatalmazás)
volume_up
warrant {sostantivo}
A rendőrség behatolt a magánterületre és bírósági felhatalmazás nélkül, és még a saját maguk színvonalát is alulmúló módszerekkel elkobozta a transzparenst.
The police entered the private premises and seized the banner without any court warrant and using methods that were unedifying even by their own standards.

Esempi di utilizzo "felhatalmazás" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianHa volt náluk hivatalos felhatalmazás, körözés, vagy hasonló, éppen akkor nyújthatták át a recepciósnak.
'lemon' If they were carrying law-enforcement credentials, they would be presenting them to the desk clerk.
HungarianA jelenlegi politikai felhatalmazás az alábbiakra terjed ki:
HungarianA jogalkotási felhatalmazás hatásköre (vita)
HungarianDe ehhez írásos felhatalmazás kell.
HungarianA jogalkotási felhatalmazás hatásköre (
Hungarianfelhatalmazás kiskorú vagyonának igénybevételére
HungarianA következő napirendi pont Szájer úr a Jogi Bizottság nevében előterjesztett, a jogalkotási felhatalmazás hatásköréről szóló jelentése -.
The next item is the report by Mr Szájer, on behalf of the Committee on Legal Affairs, on the power of legislative delegation -.
HungarianMa már számos cég birtokolja személyes információinkat, akik rendszeresen megfelelő felhatalmazás hiányában használják fel személyes adatainkat.
Our personal information is now owned by many companies who frequently make use of our private data without due permission.
HungarianUgyan ebben a júniusi nyilatkozatban az EU elítélt minden olyan cselekedetet, aminek a célja a kínzásra és az embertelen bánásmód más formáira való felhatalmazás.
In the same declaration in June, the EU condemned any action aimed at authorising torture and other forms of ill-treatment.
HungarianPhilipsnek, ő pedig minden felhatalmazás nélkül megsúgta az összes merytoni szomszédoknak.
Mrs. Bennet was privileged to whisper it to Mrs. Phillips, and she ventured, without any permission, to do the same by all her neighbours in Meryton.
HungarianMásodszor pedig fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen felhatalmazás alapján vitatjuk meg az Európai Parlamentben egy nemzeti alkotmány kérdését.
Secondly, one has to ask what power, what competence, do we have to bring the issue of a national constitution to the European Parliament in the first place?
HungarianA főképviselő szerepe a 18. cikk értelmében az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának irányítása a Tanácstól kapott felhatalmazás szerint.
The role of the High Representative, according to Article 18, is to conduct the European Union's common foreign and security policy, as mandated by the Council.
Hungarian. - A PEACE Programról szóló Brún jelentés mellett szavaztam, amely helyesen hangsúlyozza a helyi felhatalmazás jelentőségét a béke-építő folyamatban.
in writing. - I voted in favour of the de Brún report on the PEACE Programme which rightly highlights the importance of local empowerment in the peace-building process.
HungarianEzért biztosítani kell, hogy a szerdai szavazással ráruházott felhatalmazás birtokában ez a jelentés legyen a Bizottság valamennyi jövőbeni tárgyalásainak hivatkozási alapja.
That is why this report, by the power vested in it by Wednesday's vote, must serve as a reference for all future negotiations conducted by the Commission.
HungarianEzért fejezném ki aggodalmamat a növekvő számú GMSZ-felhatalmazás miatt.
Therefore I wish to express the wariness caused by the ever-increasing number of GMO authorisations, and when I do this I speak on behalf of the majority of the citizens of the European Union.