"esik" traduzione inglese

HU

"esik" in inglese

HU esik
volume_up
{verbo}

1. generale

Rossz gazdasági döntések esetén az árfolyam esik, ami kompenzálja a gazdasági nehézségeket.
If it mismanages itself, the currency will fall to compensate for that.
Megrázta próbaképpen, hogy nem esik-e darabokra, de az illesztések erősen tartottak.
She shook it as if half expecting pieces to fall off, but all held firm.
A kelet-jeruzsálemi al-Kurd család ügye még csak a közelébe sem esik ezeknek a kategóriáknak.
The al-Kurd case in East Jerusalem does not fall anywhere near that category.
esik (anche: juttat, leereszt, bevon, leszáll)
Ismeri a dörgést, és akármi történik, biztos, hogy a talpára esik.
You know how to do things and you know you'll land on your feet in the end, no matter what happens.
De semmivel nem törődünk, ami a mi födünk határain kívül esik.
We cared little for what lay beyond the borders of our land.
No human lands on all fours like that.
- A másik oldalon vastag szőnyegre esik, és baj nélkül megússza a dolgot.
If she'd just pitched over on to that thick pile carpet she'd have been all right.
Emsat jellegzetes északi város volt, a meredek háztetők arra utaltak, hogy télen igen sok hó esik.
Emsat was a northern city, and the steep-pitched roofs of the houses bespoke the heavy snows of winter.
esik (anche: leesik, lezuhan, zuhan)
Látta, hogy esik, ez valamennyire visszaadta nyugalmát és biztonságérzetét.
He grew calmer, and recovered something of his assurance as he watched the falling rain.
- Ebben az évszakban... meleg és szép az idő, alig esik.
Then he said, At this season-it is warm and fair and there is little rain.
És ha nem esik az éjjel, maga is tisztább képet kaphat a csúcsról.
And if it doesn't rain tonight you may be able to get some clearer sightings from the heights.
esik (anche: elhagy, csökken, csökkent, apad)
Még ha az autókulcs esik is bele a lefolyóba, akkor is egy hétig kell várni a mesterre.
You could lose the Hope Diamond down your bathroom sink and still wait a week for a plumber to make a housecall.
A dollár esik és a nyersanyagárak - beleértve az alapvető élelmiszerárakat is - az egekig szöknek.
The dollar is sinking and prices of raw materials, including basic foodstuffs, are soaring.
to sink in sb's estimation

3. "tőzsdei árfolyam"

4. "eső"

esik (anche: zuhanyzik, eláztat)

Esempi di utilizzo "esik" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianHa megígéred, hogy Plancinának nem esik baja, én visszaszerzem a levelet Pisótól.
If you promise to spare PIancina, I'll get the letter from Piso: leave that to me.
HungarianÉs mi van azzal a házzal a telep túlsó végén amelyik legközelebb esik az erdőhöz?
What about the cabin on the opposite end over there the one closest to the forest?
HungarianNem mindennap esik meg, hogy valaki meghív, megünnepelni egy ellenség halálát.
It's not every day that someone Pays for me to celebrate the death of an enemy.
HungarianA hegylánctól nyugatra, a Mootsekiben, évente átlagosan 20 hüvelyknyi eső esik.
West of the range the rainfall in the Mootseki is about twenty inches a year.
HungarianMinden 100 olyan lányra, akit érzelmi zavarral diagnosztizálnak 324 fiú esik.
For every 100 girls with an emotional disturbance diagnosed, we have 324 boys.
HungarianEzek az események, amelyekről most szó esik, nem a sötét, távoli múltban történtek.
The events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
HungarianA kérdés azonban bizonyára nem esik kívül az általunk megfontolt érvek körén.
But the issue is certainly not beyond the scope of the arguments that we consider.
HungarianAz erdőirtás egy másik dimenziója, amelyről túlságosan kevés szó esik, a húsipar.
Another dimension of deforestation which is too little debated is the meat industry.
HungarianValaki tüsszent vele egy szobában, mire ágynak esik kétoldali tüdőgyulladással.
Somebody sneezes in the same room with her and she comes down with double pneumonia.'
HungarianÉsszerű távlatba helyezve, a 127. bekezdés mindenféle ilyen kereten kívül esik.
In a reasonable perspective paragraph 127 falls outside any such framework.
HungarianHa Biron megpróbál gátakat állítani a tervem elé, attól tartok, esetleg baja esik.
If Biron tries to deflect this juggernaut, I'm afraid he will only get hurt.
HungarianTérdre esik Beaver mellett, rémülten és valahogy megilletődve ezektől a könnyektől.
He drops to his knees beside Beaver, scared and somehow awed by those tears.
HungarianGyakran esik szó a kölcsönös bizalomról, mint ahogy itt a vitában is említették.
There is often talk about mutual trust, just as has been mentioned in this debate, too.
HungarianA nemzeti költségvetés bevételtől esik el és nyilvánvalóan fedezni kell a kiadásait.
The national budget loses income it obviously needs to cover its expenditure.
HungarianA sofőr pánikba esik, megpróbálja megölni, vagy lehúz egy ablakot, hogy kieressze.
The driver gets panicky, tries to swat it or unroll a window to let it out.
HungarianBrian megpördült, és látva, hogy a gyerek mindjárt a padlóra esik, rohant, hogy elkapja.
Brian swung, saw that the baby was in danger of falling, and hurried to grab it.
HungarianA hadsereg egy olyan ponton éri el a Rabbot, ami közel esik a városkához.
The army would have reached a point on the Rabb close to where the village lay.
HungarianHa a törpe hadsereg csapdába esik a kettő között, akkor semmi esélyük a menekülésre.
If the Dwarf army is trapped between the two, they have no chance of escape.
HungarianRyan meg is csúszott rajta, sőt el is esik, ha a KGB-sek egyike el nem kapja a karját.
Ryan slipped and would have fallen had not one of the KGB men caught his .arm.
HungarianValószínűleg nem, mint ahogy nem minden nő esik teherbe, aki védekezés nélkül szexel.
Probably not, no more than every woman who had unprotected sex got pregnant.