"erőfeszítés" traduzione inglese

HU

"erőfeszítés" in inglese

HU erőfeszítés
volume_up
{sostantivo}

erőfeszítés (anche: törekvés, erőkifejtés, fáradozás)
volume_up
effort {sostantivo}
Ez hatalmas, bámulatos erőfeszítés, de ez nemzeti erőfeszítés.
It is an immense, magnificent effort, but it is a national effort.
Jelentős erőfeszítés szükséges ezek megfogalmazásához és jóváhagyásához.
The effort required in order to draft and approve them is considerable.
Ezért oly fontos a nemzetközi, különösen az európai erőfeszítés.
This is why the international effort, particularly the European effort, is so important.
erőfeszítés (anche: felhasználás, megerőltetés)
volume_up
exertion {sostantivo}
Erős szél fújt, szinte ráfagyasztotta a fiú homlokára és hátára a félelem és az erőfeszítés verítékcseppjeit.
The wind was gusty, and chilled the sweat of fear and exertion on his face and spine.
Alacrity és Floyt ellazult a kemény erőfeszítés végeztével, és rosszkedvűen nézték az erdőt maguk alatt.
Alacrity and Royt relaxed from their exertions, morosely watching the forest fall away below.
- Egyik éjszaka, amikor ágyba bújtam a gazdámmal, úgy látszik, túl nagynak bizonyult számára az erőfeszítés, mert egyszer csak összecsuklott rajtam.
One night, while I was in bed with my master, the exertion proved too much for him, and he collapsed upon me.
erőfeszítés (anche: törekvés, igyekezet)
volume_up
endeavor {sostantivo}
erőfeszítés (anche: törekvés, igyekezet)
volume_up
endeavour {sostantivo} [Brit.]
Rengeteg jó szándékú erőfeszítés történik.
A lot of good endeavours have been carried out.
erőfeszítés (anche: erősség, hatalom, érvényesség, kényszer)
volume_up
force {sostantivo}
erőfeszítés (anche: támadás, lökés, igyekezet, szorult helyzet)
volume_up
push {sostantivo}
Amint kilökte az ajtót - már ez az erőfeszítés is megszédítette -, látta, hogy Tesla kotorászni kezd a kesztyűtartóban.
As he pushed the door openthat effort alone enough to set his head spinninghe caught sight of Tesla rummaging in the glove compartment.
erőfeszítés (anche: hangsúly, fontosság, megpróbáltatás, erő)
volume_up
stress {sostantivo}
erőfeszítés (anche: dobás, hajítás, kockavetés, vetés)
volume_up
throw {sostantivo}
erőfeszítés (anche: nehéz munka, gürcölés)
volume_up
toil {sostantivo}
Egyhangú, gépies erőfeszítés, de legalább megmozgatja a tagjait, és minden lépés közelebb viszi Lyrához.
The toil was dull and mechanical, but at least he was moving, and at least every step took him closer to Lyra.

Esempi di utilizzo "erőfeszítés" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianFönti védővonalaikból az elfek szinte erőfeszítés nélkül visszaverték a támadást.
From their superior defensive positions, the Elves repelled the assault almost effortlessly.
HungarianNem probléma, Beth mondta Komor, és erőfeszítés nélkül mindkét gyereket a hóna alá kapta.
'No problem, Beth,' Stark said, and scooped them up effortlessly, one under each arm.
HungarianErőfeszítés nélkül pattant fel a székére, amikor Stare Skill is leült.
He brachiated up into his chair effortlessly as Stare Skill seated herself.
HungarianTeslának az ilyen átformálás a legkisebb látható erőfeszítés nélkül ment.
Tesla managed the transition in both directions without seeming to try.
HungarianVisszafojtott lélegzettel nézte a kis mágneslemezt; az arcán látszott az erőfeszítés.
Her breathing grew shallow, her expression tighter, more compressed.
HungarianA nagy erőfeszítés megviselt, az a csoda, hogy eddig lábon tudtál maradni.
It's a wonder you managed to stay on your feet as long as you have.
HungarianNémi erőfeszítés árán, az irodától északnyugatra lévő folyó egy kis darabját is láthatta.
With a strain, he could see a glimpse of the river to the northwest.
HungarianEzek az egyenlőtlenségek azonban minden erőfeszítés ellenére fennmaradtak.
Yet despite everyone's best efforts, these disparities persist.
HungarianA teremben újra nekiestek az ajtóknak, de ő különösebb erőfeszítés nélkül ellenállt.
They were trying to get out the doors again, but she held them shut easily-that alone was no strain.
HungarianEz egy hatalmas erőfeszítés volt, amelyet e dokumentum fog lezárni.
It has been a huge undertaking, which this document draws to a close.
HungarianFogalmuk sincs arról, milyen erőfeszítés megakadályozni az összeroppanását.
Unaware of what it takes to make sure it doesn't break down.
HungarianOlybá tűnt, hogy értelmetlen volt minden erőfeszítés a védelemre.
It was beginning to look as if all their defenses would prove useless.
HungarianKihúzta magát, és ha némi erőfeszítés árán is, de újból elmosolyodott.
He removed his elbows from the table and tried to smile again.
HungarianA sok erőfeszítés és a jelentős nemzetközi segítség ellenére a belső konfliktus folytatódik.
The internal conflict is still continuing, despite many efforts and substantial international aid.
HungarianA Kronosz-hegy ősi erdejének növényzete minden erőfeszítés ellenére teljesen megsemmisült.
Despite all efforts, the vegetation of the ancient forest on the Kronius Hill was entirely destroyed.
HungarianErőfeszítés nélkül süllyedt a többiek után a szegénységbe.
He was sinking effortless into the same rut of poverty as the others.
HungarianEl kell mondani, hogy az elmúlt 10 év során számos erőfeszítés történt ezen célok elérése érdekében.
It must be said that great efforts have been made over the past 10 years to achieve this aim.
HungarianAz, hogy milyen értékelési kritériumokat alkalmazzunk, központi kérdés marad minden erőfeszítés ellenére is.
What evaluation criteria are applied remains a central question, despite all efforts.
HungarianÁm ez az erőfeszítés kimerítette processzoraik kapacitását.
But this expense had exhausted their running sites around Trantor.
HungarianAlacrity és Floyt ellazult a kemény erőfeszítés végeztével, és rosszkedvűen nézték az erdőt maguk alatt.
Alacrity and Royt relaxed from their exertions, morosely watching the forest fall away below.