"alkot" traduzione inglese

HU

"alkot" in inglese

HU alkot
volume_up
{verbo}

Azt állítják, hogy ez egy mesterséges tüdőt alkot a szűrőben.
And according to them, this creates an artificial lung in the filter.
A szegregáció ördögi kört alkot és törésvonalakat hoz létre az egyes társadalmakon belül.
Segregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
Azt szeretném, ha az ige "tanít" lenne, vagy "mozgásba hoz", vagy "belevon", vagy "szembenéz", "ellenszegül" vagy "alkot".
I want the verb to be "educate," or "activate," or "engage," or "confront," or "defy," or "create."
I hope that it does not constitute a precedent.
Négy ember alkot egy járőrt, négy járőr egy csapatot és négy csapat egy osztagot.
Four men make up a patrol, four patrols a troop, and four troops a squadron.
alkot (anche: kieszel, kiagyal, kitalál, gyárt)
alkot (anche: létrehoz, nemz)
Néhányan, közöttük Kabe is, attól tartottak, hogy sosem alkot többé valóban monumentálisat, pedig éppen ennek a mfajnak a mestere.
Some people, Kabe included, had worried that Ziller might never again produce anything on the truly monumental scale he had proved such a master of.

Esempi di utilizzo "alkot" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianKülönben is a szakértő szabás mindig részegítő koktélt alkot a szélfútta üstökkel.
Besides, a mop of flowing hair and expert tailoring are always a potent combination.
HungarianEz elfogadhatatlan, és sajnálatos módon hamis képet alkot az Európai Parlamentről.
This is not acceptable and, sadly, it gives a false image of the European Parliament.
HungarianA Talamasca még a Legfőbb Lénynél is gonoszabb, de a Talamasca nem alkot semmit.
The Talamasca is more evil even than the Supreme Being, but the Talamasca creates nothing.
HungarianA szegregáció ördögi kört alkot és törésvonalakat hoz létre az egyes társadalmakon belül.
Segregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
HungarianA mezőgazdaság és a vidékfejlesztés további prioritási területet alkot Európa számára.
Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.
HungarianMegfogadta, hogy méltó ellenfeleket alkot a királynak és a királynénak.
That the King and the Queen should have worthy enemies, that was his vow.
HungarianVegyük észre, ahogy növekszik a micélium, először területet hódít, és utána hálót alkot.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
HungarianMost hallottam először, hogy ebben a Parlamentben 168 szavazat minősített többséget alkot.
This is the first time I have heard that 168 votes is a qualified majority in this Parliament.
HungarianNagy magasságban kristályokat alkot és hópelyhek formájában lehull.
At high altitudes it'll crystallize and give us what we call snow.
HungarianEurópának meg kell mutatnia, hogy ezen a területen is egységet alkot.
Europe must demonstrate that it is united in this area as well.
HungarianTalán azért, mert a Szerződés jogot alkot ahelyett, hogy a jogalkotás számára teremtene keretet?
Is it because it makes law, rather than a framework for law-making?
HungarianAzt állítják, hogy ez egy mesterséges tüdőt alkot a szűrőben.
And according to them, this creates an artificial lung in the filter.
HungarianEszedbe jutott valaha is, hogy ez a kétszáz-valahány ember szükségképpen egy közösséget alkot?
Did it ever occur to you that all of us, the whole two-hundred-odd of us, are perforce a commune?
HungarianAz egész - zár, öv és doboz - egyetlen áramkört alkot.
The whole thing--lock, belt and box--forms a continuous electrical circuit
HungarianSzeretném világossá tenni, hogy a csomag egy egészet alkot.
I would like to make it quite clear that this package forms a whole.
HungarianSokan bíztak abban, hogy ez a fajta haladás majd hidat alkot a megosztott emberek között.
Many have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
HungarianAz ország jelenlegi államformáját tekintve szövetségi köztársaság, melyet kilenc tartomány alkot.
Austria is now a federal republic, consisting of nine states.
HungarianMíg azonban neki csak halvány elképzelése van másik személyiségéről, Regan, úgy tűnik, határozott képet alkot róla.
His idea of the second personality is vague, however, and Regan's seems specific.
HungarianNagyon furcsa érzés volt Cukinak, hogy csak egyvalaki van vele, mégis egész kis csoportosulást alkot.
It was most peculiar for Candy to be with one person, and yet be in the company of a small crowd.
HungarianAmit a Jaff alkot, az túl tisztátalan ahhoz, hogy szerethesd.
Something that the Jaff fathered is too tainted to be loved.