"aggaszt" traduzione inglese

HU

"aggaszt" in inglese

HU aggaszt
volume_up
{verbo}

Valóban aggaszt, hogy önkényesen mellőztük azt, amit az eljárási szabályzat világosan kimond.
It really alarms me that we have arbitrarily set aside what our Rules of Procedure plainly state.
Általánosságban elmondható, hogy elfogadtuk azon tagállamok véleményét, amelyeket a leginkább aggaszt a csomag létrejötte.
Broadly speaking we have accepted what has been said by those states who are most alarmed by the package.
A megállapított határértékeknél jobban aggaszt azonban a tagállamokban a levegő minőségével kapcsolatban jelenleg uralkodó helyzet.
What alarms me more than the limits we have set, however, is the current air situation in the Member States.
aggaszt (anche: nyugtalanít)
Elég rosszul aludtam a múlt éjjel, mert aggaszt az ön vagyonának a sorsa.
I had trouble sleeping last night because I was worried about your estate.
Engem az aggaszt, hogy mily mélyen gyökerezik Afrikában a volt kommunista blokk ideológiája.
What troubles me is how deeply rooted the former communist block ideology is in Africa.
Bár eléggé aggaszt engem ez az egész, mialatt az amerikai delegáció itt tartózkodik
It troubles me to do this while the American delegation is here— It will be after they leave.
aggaszt (anche: gyötör, izgat, aggódik, zaklat)
Ez az Antarktisz azon része, mely aggaszt minket.
This is the part of Antarctica that we worry about.
I still worry about those six months, John.
They just worry me, that's all.

Esempi di utilizzo "aggaszt" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianÉs őszintén szólva,... az ön katonai erőin belüli fegyelem is aggaszt bennünket.
And, if I may speak frankly... your control over your military concerns us too.
HungarianEz az utolsó gondolat pontosan arra vonatkozik, ami engem is aggaszt.
(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
HungarianEngem ebben az esetben az aggaszt, hogy az épület tulajdonosa nem volt biztosítva.
What worries me is that, on this occasion, the owner of the building was not insured.
HungarianIntézményi bizalmatlanságot is eredményez, és mindannyiunkat aggaszt ez a helyzet.
It also raises interinstitutional distrust and we are all concerned by this situation.
HungarianElsősorban nem a Lampedusa szigetére érkezett 20 000 személy aggaszt bennünket.
We are not primarily concerned about the 20 000 who arrived in Lampedusa.
HungarianKis szünet után hozzátette: De az a Rice Screen radar aggaszt egy kicsit.
She paused for a moment, then added, But that Rice Screen radar has me worried.
HungarianLeginkább azonban a KAP korábbi reformjainak a gazdákra gyakorolt hatása aggaszt.
However, I am concerned most about the impact which the CAP reforms have had on farmers.
HungarianAggaszt, hogy ennek az irányelvnek milyen hatásai lesznek az új tagállamokra.
I am concerned about the effects that this directive will have on the new Member States.
HungarianMindazonáltal engem mégis aggaszt, hogy a gyermekeket őrizetbe lehet venni.
What nevertheless still concerns me is the fact that children can be taken into custody.
HungarianNagyon aggaszt, hogy egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a minőségre, mint a mennyiségre.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
HungarianAggaszt a vallásszabadság helyzete Törökországban.
(FI) Mr President, I am concerned about freedom of religion in Turkey.
HungarianValami aggaszt, Kham, és nem csak az, hogy ez a humán betartja-e a szabályainkat.
Something is bothering you, Kham, and it's not just whether this norm's gonna play by the rules.
HungarianA jelentés dicséretes, és számos olyan kérdéshez szól hozzá, amely mindannyiunkat aggaszt.
The report has merit, and it addresses many of the concerns we all share.
HungarianVégül nagyban aggaszt az európai biztonsági hálózat és ellenzem azt.
Finally, I am greatly concerned by and opposed to the European safety net.
HungarianEngem az aggaszt, hogy mily mélyen gyökerezik Afrikában a volt kommunista blokk ideológiája.
What troubles me is how deeply rooted the former communist block ideology is in Africa.
HungarianAmi aggaszt, az az; hogy a hadseregük az utóbbi időben sokkal aktívabb volt, mint a miénk.
What concerns me is that their army has been far more active than ours.
HungarianAggaszt, hogy kezd a mi intézményeinkben is hasonló kettős mérce érvényesülni.
What worries me is that a similar double standard is beginning to pertain within our institutions.
Hungarian- Aggaszt Taliesin állapota, uram, egyre gyöngül, alig lát.
I am troubled about Taliesin, my lord, he grows feeble and his eyes are failing.
HungarianVégezetül elmondanám, hogy az is aggaszt, hogy van az összeférhetetlenségnek egy másik szintje is.
Finally, I am concerned that there is another level of conflict of interests.
HungarianVégső soron tartózkodtam, mert aggaszt különösen a talaj kérdése.
In the end, I abstained on this vote because of my concerns about soils in particular.