"örömteli" traduzione inglese

HU

"örömteli" in inglese

HU

örömteli {aggettivo}

volume_up
örömteli (anche: kielégítő)
Ez különösen örömteli most, amikor a protekcionizmus az egész világon kezd eluralkodni.
It is gratifying at a time when protectionism is on the march all around the world.
Ennek ellenére örömteli, hogy sikerült egy pártközi kompromisszumot elérni a garantált alapok kérdésében.
It is nevertheless gratifying that a cross-party compromise was reached on the issue of guaranteed funds.
Ezért örömteli érzés volt egy olyan jelentést olvasni, amelyik felhívja a figyelmet az Európában folyó kezdeményezésekre.
It was therefore gratifying to see a report which highlights the initiatives being carried out in Europe.
- Make a joyful noise unto the Lord.
A hold lassan az égre emelkedett és fényével túlragyogva azokat lenézett az örömteli ünnepre.
As the moon rose to overwhelm such tiny radiances, it shone down on a scene of wild and joyful celebration.
Ez a nap teli van örömteli meglepetésekkel kuncogott a gróf.
' 'This day is top-filled with joyful surprises then,' Lenda chortled.
örömteli (anche: vidám, boldog, jókedvű)
Távoli, izgatott visszhangok érkeztek fentről örömteli, üdvözlő hangok.
There were faraway excited echoes from up ahead -- joyous sounds of greeting.
Van ennek a munkának egy csodálatos örömteli része, mondta magában futás közben.
There was a delightfully joyous aspect to this job, he told himself as he ran along.
- Az írás örömteli üzenetét hozom Troicinetbe!
I bring to Troicinet the joyous message of the Gospels!
örömteli (anche: vidám)

Esempi di utilizzo "örömteli" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianAz esküvői vacsorán alkotott örömteli nézeteimet kénytelen voltam felülvizsgálni.
I entirely reversed my pleasure-induced estimate of Ivory made at the wedding banquet.
HungarianBilbow törzsőrmester megpillantotta Prestont, és az arcára örömteli mosoly ült ki.
Staff Sergeant Bilbow caught sight of Preston, and his face lit up in a delighted grin.
HungarianStark a csőcselék örömteli üvöltésén keresztül is meghallotta ezeket a hangokat.
Stark could hear the sounds beyond the delighted screaming of the mob.
HungarianElőször is üdvözölni szeretném az Euró Plusz Paktum létrejöttét, amely örömteli esemény.
First, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
HungarianOlyan volt, mintha hirtelen és örömteli módon felébredt volna sötét, megsemmisítő rémálmából.
He was as though suddenly and joyfully awakened from a dark annihilating stupor.
HungarianNem félek az igazságtól, Eyron, legyen az örömteli, vagy fájdalmas.
I am not afraid to learn the truth, Eyron, whether it brings happiness or pain.
Hungarian(LT) Elnök asszony, ez valóban örömteli és fontos nap az Európai Parlament számára.
(LT) Madam President, this is a really happy and important day for the European Parliament.
HungarianSzemügyre vette Aillast, majd hangjában örömteli meglepetéssel felkiáltott.
He studied Aillas and cried out in glad surprise: I remember you well!
Hungariancsapta össze a kezét a nagyi, és örömteli fény gyúlt a szemében.
Oh, dear, Gran said, her weary eyes suddenly alive with adventure.
HungarianIntett, hogy csak jöjjenek, és hamarosan örömteli kiáltások hallatszottak mindenfelől.
He waved them through the door, and the shouts of joy filled the room.
HungarianS bár szembekerülhetünk nehézségekkel, a végeredmény örömteli lesz.
Although we might encounter difficulties the end result will be a happy one.
HungarianHát, neki legalább van mára munkája, s ez igen örömteli változás volt.
Well, at least he had work to do this day, and that was a welcome change.
HungarianHírnökök, járjátok körbe a várost, és tudassátok a néppel az örömteli hírt!
Heralds, go forth about the city and announce this great glad news!
HungarianA közelmúltban tartott EU-Kína nyomon követő csúcstalálkozó a remény örömteli jele.
The recent EU-China follow-up summit is a welcome sign of hope.
HungarianÉs íme: Semmi énkelés, semmi "én szeretnék" pillanat, semmi örömteli falu, semmi szerelmi történet.
And they were: No songs, no "I want" moment, no happy village, no love story.
HungarianEzért örömömnek adok ma hangot itt, elnök úr, mert örömteli, hogy igazságot teszünk.
That is why I am expressing my joy here today, Mr President, because, happily, justice is being done.
HungarianÍgy hogy ha a közösülés túl örömteli lett volna... nem lett volna értelme darwini nézőpontból.
So for intercourse to be too pleasurable... wouldn't make sense from a Darwinian standpoint.
HungarianTalán ez jó is, mert minden, ami kicsit is jobb lesz a legrosszabbnál, örömteli meglepetést fog szerezni.
Maybe that's good; anything better than the worst will be a pleasant surprise.
HungarianHallotta Jaxart örömteli üdvözlő szavait, melyekből megtudhatta, hogy Rold húga, Emer áll előtte.
He had heard Jaxart's eager greeting to her and knew now that she was Emer, Rold's sister.
HungarianEkkor egyszerre örömteli kiáltások hallatszottak a romok közül, ahol a két fickó szaglászott.
There was a sudden delighted outcry from among the ruins where her two companions were poking around.