"örömmel" traduzione inglese

HU

"örömmel" in inglese

HU

örömmel {avverbio}

volume_up
örömmel (anche: szívesen)
Az Oroszországi Föderáció örömmel elfogadja az Amerikai Egyesült Államok ajánlatát.
The Russian Federation gladly accepts the offer of the United States of America.
Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, a testvérek örömmel fogadtak minket.
And when we were come to Jerusalem, the brethren received us gladly.
A Hübner asszony által előterjesztett átláthatósági kezdeményezéssel is örömmel értek egyet.
I also gladly subscribe to the transparency initiative put forward by Mrs Hübner.
örömmel (anche: boldogan)

Esempi di utilizzo "örömmel" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Hungarianírásban - Nagy örömmel támogattam kollégám, Lucas asszony jelentését a ITTA-ról.
in writing. - I was happy to support my colleague Ms Lucas's report on the ITTA.
HungarianRávetették magukat, de ő pusztítva, vad örömmel keresztülverekedte magát rajtuk.
They darted at him and he battered through them, harried, delighted, savage.
HungarianTulajdonképpen - képviselhetünk ellentétes nézőpontokat örömmel, amikor látjuk őket.
You're capable of holding conflicting viewpoints joyously when you can see them.
HungarianAz örömmel átitatott esküvői himnusz az elén hit egyik legrégebbi szent éneke volt.
The wedding hymn was one of the oldest pieces of sacred music in the Elene faith.
HungarianA tajvani állampolgárokat ezért örömmel fogadjuk az Európai Unióban és Padániában.
The citizens of Taiwan are therefore welcome in the European Union and in Padania.
HungarianMiután teljesülnek, örömmel szavaznám meg a források ismételt felszabadítását.
I would then be happy to vote in favour of the resources being released again.
HungarianA szellem ezt ugyanolyan elbűvölt örömmel fogadta, mint a kakofón együttest.
The spirit seemed at first to delight in this as it had in the cacophonous band.
HungarianElnök úr, találkoztam a marslakókkal, és örömmel jelentem, hogy barátságosak.
Mr. President, I have met the martians and am pleased to report they are friendly.
HungarianMégis valamennyien örömmel és izgalommal várták, hogy végre a frontra kerüljenek.
Yet they were all happy and excited at the prospect of getting to the front at last.
HungarianNagy örömmel vesszük, hogy az intézmények általános álláspontja nagyon hasonló.
We are very pleased that the general standpoint of the institutions is very similar.
HungarianTehát ez a bevezetés iránti éhséget vagy vágyat mutatja, és ezt örömmel látom.
So it speaks about the appetite and quest for delivery, and I am happy to see that.
HungarianAkkor, ha Isten akarja, örömmel mehetek hozzátok, hogy körötökben felüdüljek.
That I may come to you with joy, by the will of God, and may be refreshed with you.
HungarianTess gyorsan kinyitotta, és kitörő örömmel tapasztalta, hogy angolul írták.
Tess quickly opened it, her spirits rising when she saw that it was in English.
HungarianA Regionális Fejlesztési Bizottság tagjaként örömmel üdvözlöm ezt a reformot.
As a member of the Committee on Regional Development, I warmly welcome this reform.
HungarianViszont örömmel szavazunk együtt bárkivel, ha egyetértünk a javaslataikkal.
However, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
HungarianOrbán úr, örömmel üdvözöljük Strasbourgban!
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, welcome to Strasbourg, Mr Orbán.
HungarianA biztos asszony ezt is elismerte, és örömmel várom a vele folytatott közös munkát.
Again, the Commissioner has recognised this and I look forward to working with her.
HungarianÍgy összességében örömmel állapítom meg, hogy nézeteink összhangban állnak.
So, all in all, I note with pleasure that our views are in line with one another.
HungarianEzért fogadom örömmel, hogy a tegnapi ülés alatt a Parlament elfogadta a jelentést.
This is why I welcome the adoption of this report during yesterday's session.
HungarianÉppen ezért örömmel üdvözlöm a francia elnökség erre irányuló kezdeményezéseit.
I therefore welcome initiatives in this respect from the French Presidency.