"örökké" traduzione inglese

HU

"örökké" in inglese

HU örökké
volume_up
{avverbio}

örökké (anche: mindig, valamikor, valaha, egyre)
volume_up
ever {avv.}
Alkati fatalizmusunk folyamatosan alkalmazkodik az örökké változó jelenhez.
A constitutional fatalism continuously adjusts itself to the ever-changing present.
Mindörökkön örökké - mondta Romanovich a szemöldökét ráncolva.
'For ever and ever,' said Romanovich, scowling.
Meg az örökké változó felhőket, amelyek vitorlás hajóként szálltak a friss szélben.
And the clouds, ever changing, borne like the tall sailing ships on brisk winds.
örökké
Mert csupán egy varázsló számára állandó, végtelenül változékony és örökké új a világ.
For only to a magician is the world forever fluid, infinitely mutable and eternally new.
Egy éjszaka megjelent örökké kitárt ajtónk előtt öt vérivó.
One night there appeared at our eternally open doors five blood drinkers.
Ezért örökké hálás vagyok neked, és mindig a barátod leszek.
For that I shall remain eternally grateful and your friend always.
örökké (anche: örökre)

Esempi di utilizzo "örökké" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianBár Jody alighanem megszokta mostanára, hogy anyja örökké aggódik valami miatt.
Although by now, Jody would probably consider any look of concern normal for her.
HungarianNem a célkitűzéseinket kell örökké újrafogalmazni, mivel azokat jól ismerjük.
It is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
HungarianA doboz, amit örökké a derekán hordott, megegyezett azzal, amit ma is használt.
The box she carried constantly at her belt was the same translator she carried now.
HungarianKémei átcsusszannak szinte minden hálón, baljós madarai örökké ott vannak az égen.
His spies slip through every net, and his birds of ill omen are abroad in the sky.
Hungarian- Jaj, ne igazgassa örökké azt az átkozott vázát, Poirot - sopánkodott Hastings.
Oh, do stop straightening those damned things, Poirot, Hastings complained.
HungarianMajdnem örökké fennállhatnak, hacsak nem jön kívülről valami és össze nem töri.
They tend to last forever, unless something comes in from outside and breaks them up.
HungarianEgyetlen titkot sem lehet örökké megtartani, és te sokáig őrizted - remélem.
NO SECRET CAN BE KEPT FOREVER, AND YOU HAVE SHIELDED ITI HOPEJUST LONG ENOUGH.
HungarianLelked és fizikai tested mostantól össze van láncolva mindörökkön-örökké mondta.
Your soul and your physical body are now locked together forever, he said.
HungarianBenn az épület örökké arra a rémálomba illő menekülésre emlékeztette Mirelly-Lyra elől.
Inside, the place kept reminding him of his nightmare flight from Mirelly-Lyra.
Hungarianűrvándor látta, hogy bármennyire is jól szórakoznak, itt nem maradhatnak örökké.
that, much as they were enjoying themselves, they couldn't stay where they were forever.
HungarianDémongyereknek kellett maradnia örökké mondta halkan, mintha csodálkozna rajta.
She was to be the demon child forever, he said, his voice soft as if he wondered at it.
HungarianAzt mondja, "Tanúsíts Martinez városatya ellen, és örökké adósaid leszünk, Joey."
He says, You testify against Alderman Martinez, and we'll owe you, Joey.
HungarianMár eléggé régen várt az uralkodásra, Uriens pedig szemlátomást örökké akart élni.
He had waited long enough to rule, and Uriens looked like living forever.
Hungarian- Nincs annyi időn beszélgetni; a mágia nem tart örökké. - válaszolta Elmara.
Mind telling us just what spells you've worked ... before all the bloodletting begins?
HungarianChip Taylor pedig, a monarch pillangó szakértőnk azt válaszolta: "Semmi sem tart örökké.
And Chip Taylor, our monarch butterfly expert, he replied, "Nothing lasts forever.
HungarianJesse közöttünk volt, ismertem titkait, és tudtam, hogy örökké távol lesz tőlem.
Jesse was among us and I knew her secrets, and that she'd always be quite faraway from me.
Hungarian- Néha arra gondolok, el kellene lopjalak a tiéidtől, és örökké magam mellett tartani.
'Sometimes I think I ought to steal you from your folks and keep you around forever.
HungarianTudja, az öreg Dave Collins meghalt, de Bridget Marie nővér örökké fog élni.
`You know, old Dave Collins is dead, but Sister Bridget Marie is going to live forever.
HungarianDe nem baj, még nincs veszve minden, mert ez az átkos állapot nem tarthat örökké.
Of course, it was the forces of light that had to run and hide, but that was a side issue.
HungarianAnnias nem él örökké, Sparhawk, Lycheas pedig nem több apró kellemetlenségnél.
'Annias will not live forever, Sparhawk, and Lycheas is hardly more than an inconvenience.