"áttör" traduzione inglese

HU

"áttör" in inglese

HU áttör
volume_up
{verbo}

áttör (anche: áthatol)
Néha felágaskodik, legyűri őket, áttör és hat, bármivel próbálod is megállítani.
Sometimes it mounts a rush to overcome them, to break through and work its will in spite of all you do to stop it.
Az Iad áttör, maga meg itt lesz, mélyen eltemetve a föld alatt, és tudni fogja, hogy a bolygó elveszett.
The Iad will break through and you'll be here, underground, knowing the planet's been taken.
áttör (anche: repeszt, szakít, széttép)

Esempi di utilizzo "áttör" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

HungarianHatárokat támad és véd, áttör és visszavonul, a csatatéren levert gyümölcsként rothad a sok tetem.
Borders enacted, defended, sallies and breaches, fields of corpses rotting like tumbled fruit.
HungarianAz éjszaka múlóban volt, Bremen elérte a folyónak azt a pontját, ahol délnek fordul, és áttör a Runnén.
The night wore on, and he reached the juncture of the river where it branched south through the Runne.
HungarianAmikor áttör, a lángok hirtelen mindenütt ott vannak.
When it breaks through, the flames are everywhere at once.
HungarianNaponta tucatszor mossák a fogukat, óránként öblítik ki a szájukat, de az a szag ezen is áttör.
They can brush their teeth a dozen times a day, use Lavoiis every hour on the hour, and that smell still comes through.
HungarianLehet, hogy áttör itt a víz, s ez a víz egy darabig csupa kosz lesz, amíg ki nem mossuk innét Szarumán minden mocskát.
Water may come through-and it will be foul water for a while, until all the filth of Saruman is washed away.
HungarianHa kudarcot vallanak itt Grove-ban - és a világ mögötti éjszaka áttör a küszöbön - nagyon is rövid ideig.
If they failed in their endeavors here in the Groveó and the night beyond this world broke throughóit would be very brief.
HungarianTalán meghallhatom, talán eljöhetek hozzád, talán áttör a valcer a sötétségen, hogy visszahozzon magamhoz és hozzád.
Perhaps I can hear it, perhaps I can come to you, perhaps the waltz will penetrate the darkness, and bring me back to myself and to you.
HungarianDe lehet ez a napfény is, ami áttör a felhőkön, és megvilágítja a táj egyes részleteit kiemelve azokat a a félhomályos környezetből.
It could also be the sunlight that breaks through the clouds and lights up a patch of the land, highlighting it compared to the dim environment.
HungarianAláásná a jelentés célkitűzésének lendületét, amellyel biztosítani kívánja, hogy az egységes piac minden korláton áttör, és csökkenti a költségeket.
This would undermine the thrust of the report's objective of making sure the single market breaks down barriers and reduces costs.
HungarianAz lenne a logikus megoldás, ha megkerülnék a Pykont, majd folyás ellenében odáig mennének a Mermidon partján, ahol a folyó áttör a Sarkantyú-hegységen.
It might seem logical that they should skirt the Pykon, then travel upriver along the Mermidon until it intersected the Rock Spur.
HungarianVajon meddig tart, tűnődtem, amíg a tűz áttör, és a kutya lángba borul, mint azok az öngyilkos buddhista szerzetesek, akiket a vietnami háború idején mutatott a televízió?
How long, I wondered, before the fire inside broke through and he went up in flames like one of those suicidal Buddhist monks you used to see on television during the Vietnam war?