"Gelen posta" traduzione inglese

TR

"Gelen posta" in inglese

volume_up
Gelen posta {sostantivo}

TR Gelen posta
volume_up
{sostantivo}

Gelen posta
volume_up
Incoming mail {sostantivo}
Gelen posta sunucum bir öğesinin yanındaki açılır menüden HTTP sunucusu'nu seçin ve İleri'ye tıklayın.
In the drop down next to My incoming mail server is a, select HTTP server, then click Next.

Traduzioni simili a "Gelen posta" in inglese

gelen aggettivo
gelen
posta sostantivo
English

Esempi di utilizzo "Gelen posta" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

TurkishIMAP sunucunuz Cyrus sunucusuysa, e‑posta klasörünüz Gelen Kutusu klasöründe olmalıdır.
If your IMAP server is a Cyrus server, your e‑mail folder must be contained in the Inbox folder.
TurkishBir e‑posta iletisi gönderdiğinizde, ileti neredeyse anında alıcının e‑posta gelen kutusuna gelir.
When you send an e‑mail message, it arrives almost instantly in the recipient's e‑mail inbox.
TurkishTanımadığınız gönderenlerden gelen e-posta iletilerini veya bilmediğiniz e-posta eklerini açmayın.
Don't open email messages from unfamiliar senders, or email attachments that you don't recognize.
TurkishTanımadığınız göndericilerden gelen e-posta iletilerini veya bilmediğiniz e-posta eklerini açmayın.
Don't open email messages from unfamiliar senders, or email attachments that you don't recognize.
TurkishTanımadığınız göndericilerden gelen e-posta iletilerini veya bilmediğiniz e-posta eklerini açmayın.
Don't open email messages from unfamiliar senders, or email attachments that you don't recognise.
TurkishHem gelen e‑posta sunucusu (pop.example.com
You'll need the names of both your incoming e‑mail server (such as pop.example.com)
TurkishBu durum size e-posta ile gelen dosyalarda ortaya çıkabilir.
This might occur if someone sends you a file by e‑mail.
TurkishBelirli e‑posta adreslerinden gelen iletileri, Engellenen Gönderenler listesine ekleyerek engelleyebilirsiniz.
You can block messages from specific e‑mail addresses by adding them to the Blocked Senders list.
TurkishSMTP sunucusu giden e‑postayı yönetir ve POP3 veya IMAP gelen e‑posta sunucusuyla birlikte kullanılır.
The SMTP server handles outgoing e‑mail, and is used in conjunction with a POP3 or IMAP incoming e‑mail server.
TurkishWindows Mail aşağıdaki yöntemlerle Gelen Kutunuzda istenmeyen e‑posta iletilerinin bulunmamasını sağlamanıza yardımcı olur:
Windows Mail helps you manage your Inbox to keep it free of unwanted e‑mail messages in the following ways:
TurkishBelirli e‑posta adreslerinden gelen iletilerin engellenmesini, Güvenli Gönderenler listesine ekleyerek önleyebilirsiniz.
You can prevent the blocking of messages from specific e‑mail addresses by adding them to the Safe Senders list.
TurkishSize gelen e-posta iletisine fotoğraf ya da başka dosyalar ekliyse Outlook bunları görüntülemek için Etkin Görünümler'i kullanır.
If photos or other files are attached to an email message to you, Outlook uses Active Views to display them.
TurkishSunucu Bilgileri ve Gelen Posta Sunucusu altındaki girdilerin e‑posta sağlayıcınızın verdiği hesap bilgileriyle eşleştiğini denetleyin.
Yahoo!: pop.mail.yahoo.com (incoming server) and smtp.mail.yahoo.com (outgoing server)
TurkishAncak, Windows Mail, Engellenen Gönderenler listenizdeki etki alanı adlarından ve e‑posta adreslerinden gelen iletileri engellemeye devam eder.
However, Windows Mail will continue to block messages from domain names and e‑mail addresses on your Blocked Senders list.
TurkishWindows 8 ve Windows RT ile birlikte gelen Posta uygulaması, POP (Postane Protokolü) kullanan e-posta hesaplarını eklemeyi desteklemez.
The Mail app, which comes with Windows 8 and Windows RT, doesn't support adding email accounts that use POP (Post Office Protocol).
TurkishAdı kategori adlarınızdan biriyle aynı olan birinden gelen e-posta iletisini yanıtladığınızda, yanıt yanlış alıcılara gönderiliyor
When you reply to an e‑mail message from someone whose name is the same as one of your category names, the reply will be sent to the wrong recipients
TurkishPostane Protokolü 3 (POP3) sunucuları, gelen e‑posta iletilerini, iletilerin bilgisayarınıza aktarıldığı e‑posta denetleme işlemi yapılıncaya kadar tutar.
Post Office Protocol 3 (POP3) servers hold incoming e‑mail messages until you check your e‑mail, at which point they're transferred to your computer.
TurkishAlıcı ister bitişik dairenizde, isterse dünyanın öbür ucunda olsun, ileti birkaç saniye veya dakika içinde alıcının e-posta gelen kutusuna ulaşır.
The message arrives in the recipient's e‑mail inbox within seconds or minutes—despite whether he or she is your next-door neighbor or lives halfway around the world.
TurkishBildirim alanı görev çubuğu üzerinde bulunur ve gelen e‑posta, güncelleştirmeler ve ağ bağlantısı gibi bilgiler hakkında durum ve bildirimler sağlayan program simgeleri içerir.
The notification area is located on the taskbar and contains program icons that provide status and notifications about things like incoming e‑mail, updates, and network connectivity.