"เพิ่มสูงขึ้น" traduzione inglese

TH

"เพิ่มสูงขึ้น" in inglese

เพิ่มสูงขึ้น [phoem sung kheun] {v.}

TH เพิ่มสูงขึ้น [phoem sung kheun] {verbo}