"สรรพสินค้า" traduzione inglese

TH

"สรรพสินค้า" in inglese

สรรพสินค้า [sapphasinkha] {pl}
EN
TH

สรรพสินค้า [sapphasinkha] {plurale}