"ภาษาพื้นเมือง" traduzione inglese

TH

"ภาษาพื้นเมือง" in inglese

ภาษาพื้นเมือง [phasa pheunmeuang] {sostantivo}
TH

ภาษาพื้นเมือง [phasa pheunmeuang] {sostantivo}

1. generale
ภาษาพื้นเมือง (anche: ท้องถิ่นนิยม)
2. Linguistica
ภาษาพื้นเมือง