"ภาษาปรากฤต" traduzione inglese

TH

"ภาษาปรากฤต" in inglese

EN
TH

ภาษาปรากฤต {sostantivo}

1. raro
ภาษาปรากฤต