"ภาษาบิสลามา" traduzione inglese

TH

"ภาษาบิสลามา" in inglese

EN
TH

ภาษาบิสลามา {sostantivo}

1. Linguistica
ภาษาบิสลามา