"Status" traduzione polacco

DE

"Status" in polacco

PL
PL

"status" in tedesco

DE Status
volume_up
{maschile}

Nach der Installation eines Antivirenprogramms wird sein Status hier angezeigt.
Po zainstalowaniu programu antywirusowego jego stan jest wyświetlany tutaj.
In der Spalte Status wird die Systempartition durch (System) gekennzeichnet.
W kolumnie Stan partycja systemowa jest oznaczona przez ikonę (System).
Klicken Sie im Detailbereich auf die Spalte Status, um die Spalte nach dem Status zu sortieren.
W okienku Szczegóły kliknij kolumnę Stan, aby sortować według stanu.

Esempi di utilizzo "Status" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

GermanDazu gehören eine Überwachung der Vitalzeichen und des klinischen Status.
Może ono obejmować monitorowanie objawów czynności życiowych i stanu klinicznego.
GermanUnd bemerkenswert ist auch, dass das wohl der höchste Status von Auto-Besitztum ist.
Inna rzecz godna uwagi to, że jak sądzę, jest to najwyższa forma posiadania samochodu.
GermanUnd die Begeisterung dafür kommt, glaube ich, vom sozialen Status, richtig?
Przypuszczam, że motywacja bierze się tutaj ze statusu społecznego, prawda?
GermanIm Tierreich gibt es nur eine Möglichkeit den Status zu steigern, das ist Dominanz.
W świecie zwierząt jest tylko jeden sposób na poprawę miejsca w hierarchii, to dominacja.
GermanWenn wir unseren Status irgendwo aktualisieren, fragen wir uns nicht, wie lange das dauert.
Kiedy aktualizujemy swój profil, nie myślimy o tym, ile czasu nam to zajmie.
GermanSie haben im Grunde genommen den Zweite-Klasse-Status von Frauen im Zivilgesetz verankert.
Status kobiet jako obywateli drugiej kategorii został wprost wpisany w kodeks cywilny.
GermanStudie an jugendlichen Ratten zur Beurteilung des neurohormonellen Status der Hypothalamus-
Badanie młodych szczurów mające na celu ocenę stanu neurohormonalnego osi podwzgórze -
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des Status des Netzwerks.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wyświetlanie stanu sieci.
GermanDies ist der Status, der in Messenger im Internet angezeigt wird.
Jest to twój status, który będzie widoczny w programie Messenger w sieci Web.
GermanErgebnisse zur Wirksamkeit nach 5 Jahren nach YMDD-Status (asiatische Studie)
(Badanie azjatyckie) NUCB3018: skuteczność pod koniec 5 roku w w aspekcie obecności mutanta YMDD
GermanKunst und Musik haben meistens einen höheren Status in Schulen als Theater und Tanz.
Sztuka i muzyka zajmują zwykle wyższe pozycje niż teatr i taniec.
GermanSelbstmordversuche Halluzinationen Selbstmord* Veränderung des mentalen Status
Próby samobójcze Omamy Samobójstwo * Zmiana stanu psychicznego
GermanFolgende Ereignisse können eine Benachrichtigung zum Status der Website auslösen:
Alert Kondycja witryny mogą wyzwolić następujące zdarzenia:.
GermanAuf den meisten Tastaturen wird der Status der NUM-Taste durch eine Anzeigeleuchte angezeigt.
Na większości klawiatur znajduje się dioda wskazująca, czy klawisz NUM LOCK jest włączony.
GermanErgebnisse zur Wirksamkeit nach 5 Jahren nach YMDD-Status (asiatische Studie) – NUCB3018
(Badanie azjatyckie) NUCB3018: skuteczność pod koniec 5 roku w w aspekcie obecności mutanta YMDD
GermanBei 396 (86 %) Patienten betrug der Ausgangswert des ECOG- Performance-Status 0 oder 1.
U 396 (86 %) pacjentów początkowa sprawność w skali ECOG Performance Status wynosiła zero lub jeden.
GermanJedes Jahr bis zum Abschluss der Studie wird ein aktueller Status der Studie vorgelegt.
Aktualizacja dotyczaca stanu badania bedzie przedkladana raz w roku az do czasu zakonczenia badania.
GermanJuli 2005 vom Status der „ besonderen Bedingungen“ entbunden.
Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Viread jest dostępne tutaj.
GermanHIV-Status, HTLV-1 bei T-Zell-Lymphomen und EVB-Status bei B-Zell-Lymphomen der Patienten
Pierwszy raport zostanie sporządzony w 2007 roku, zaś wymóg ten będzie poddawany regularnej ocenie.
GermanMit dieser Option können Sie die Systemdateien des Computers auf einen früheren Status zurücksetzen.
Ta opcja służy do przywracania plików systemowych komputera do ich wcześniejszego stanu.