"im Sinne des" traduzione polacco

DE

"im Sinne des" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "im Sinne des" viene usato.

Traduzioni simili a "im Sinne des" in polacco

im preposizione
Polish
IM sostantivo
Sinne sostantivo
Polish
sinnen verbo
Polish
Sinn sostantivo
Des sostantivo
Polish

Esempi di utilizzo "im Sinne des" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

GermanDie Zusammen- fassung der Merkmale des Arzneimittels wurde im Sinne des CHMP geändert.
Tekst charakterystyki produktu leczniczego został zmieniony zgodnie ze stanowiskiem CHMP.
GermanDie EZB besitzt Rechtspersönlichkeit im Sinne des Völkerrechts.
EBC posiada osobowość prawną w świetle prawa międzynarodowego.
GermanDer Begriff & #x201E; Mutterschaft & #x201C; ist im Sinne des vorangehenden Artikels zu verstehen.
W kontekście polityk opartych na artykule III-210 Konstytucji, Unia musi przestrzegać tej zasady.
German   Die Europäische Investitionsbank trägt nach Maßgabe ihrer Satzung zur Durchführung der Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 bei.
Ustęp 1 nie narusza kompetencji Państw Członkowskich do negocjowania w organach międzynarodowych i zawierania umów.
German& #x201E; Defizit & #x201C; das Finanzierungsdefizit im Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;
& amp; #x201E; deficyt & amp; #x201D; oznacza pożyczki netto, zgodnie z definicją w Europejskim Systemie Zintegrowanej Rachunkowości Gospodarczej,
German& #x201E; Investitionen & #x201C; die Brutto-Anlageinvestitionen im Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;
& amp; #x201E; inwestycja & amp; #x201D; oznacza tworzenie trwałego kapitału brutto, zgodnie z definicją w Europejskim Systemie Zintegrowanej Rachunkowości Gospodarczej,
GermanDie zur Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels III-133 erforderlichen Maßnahmen werden durch Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz festgelegt.
Środki niezbędne do realizacji swobodnego przepływu pracowników w rozumieniu artykułu III-133 są ustanawiane na mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych.
Germaneine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit im Sinne des Artikels III-184 Absatz 6;
poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursów przewidzianych mechanizmem kursów wymiany walut europejskiego systemu walutowego przez co najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do euro,

Impara nuove parole

German
  • im Sinne des

Cerca altri termini nel dizionario Italiano-Spagnolo.