"ich denke" traduzione polacco

DE

"ich denke" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "ich denke" viene usato.

Traduzioni simili a "ich denke" in polacco

Ich sostantivo
Polish
ich pronome
Polish
denken verbo

Esempi di utilizzo "ich denke" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

GermanNiemand isst Brotteig –  einige Leute tun das, denke ich, aber nicht sehr viele.
Nikt nie je ciasta chlebowego – wydaje mi się, że kilka osób je, ale niezbyt wiele.
GermanDenn ich denke wenn ich mir ihrer bewusst bin, werden mehr von ihnen geschehen.
Ponieważ, znowu uważam, że kiedy jestem ich świadoma, zdarza się ich więcej.
GermanUnd ich denke wir müssen darüber nachdenken Was ein guter Planet ist, und was nicht.
Naprawdę uważam, że powinniśmy przemyśleć, co nazwiemy "dobrą planetą", a co nie.
GermanIch denke nicht, dass das passieren wird. ~~~ Es ist nicht sehr wahrscheinlich.
Nie sadzę, aby coś takiego się wydarzyło.To jest bardzo mało prawdopodobne.
GermanIch denke das ist das entscheidende Thema unserer Zeit, oder eines der Hauptthemen.
Uważam, że jest to główna kwestia naszych czasów lub jedna z najważniejszych.
GermanDas ist für Kinder ein wenig schwierig, aber ich denke, Sie können damit umgehen.
Jest to nieco trudniejsze dla dzieci, ale sądzę, że poradzicie sobie z tym.
GermanUnd er sagte: Nun, ich denke für alles im Leben gibt es einen Ort des Gleichgewichts.
Odpowiedział, że tak jak ze wszystkim w życiu, potrzebny jest punkt równowagi.
GermanIn Wirklichkeit denke ich dass Sicherheit schwer fassbar ist, sogar unmöglich.
Właściwie to myślę, że bezpieczeństwo jest nieuchwytne, wręcz nieosiągalne.
GermanIch denke, daß einzellige Organismen in den nächsten zwei Jahre Realität werden können.
Myślę, że możliwe jest stworzenie organizmów jednokomórkowych w ciągu dwóch lat.
GermanIch denke das kommt davon, dass sie das Begreifen niemals delegiert haben.
Sądzę, że częścią tego jest to, że nigdy nie narzucali konkretnego rozumowania.
GermanIch denke, dass die ganze Welt im Wesentlichen dazu erzogen wurde kein Mädchen zu sein.
Myślę, że generalnie cały świat został wychowany tak, żeby nie być dziewczynką.
GermanUnd ich denke, dass es an der Zeit ist unsere Ansprüche an Nahrungsmittel zu ändern.
I dlatego myślę, że nadszedł czas, abyśmy zmienili nasze oczekiwania co do jedzenia.
GermanUnd ich denke dabei verlieren wir etwas wertvolles.
To duże poświęcenie i wydaje mi się, że przez to tracimy coś wartościowego.
GermanIch denke, in diesen beiden Bereichen können Politiker eine Rolle spielen.
I mam wrażenie, że w obu tych przypadkach politycy mogą mieć na to swój wpływ.
GermanIch denke, das ist keine gute Idee, Bill, wenn ich mir diesen Bericht hier ansehe".
Wydaje mi się, że nie jest to najlepszy pomysł, gdy patrzę na ten raport."
GermanUnd zwar in einem solchen Ausmaß, dass ich denke, es ist zum dem geworden was wir sind.
I to do takiego stopnia, iż wydaje mi się, że stała się tożsama z nami samymi.
GermanJU: Ich denke, wenn man in 5 Jahren einen Computer kauft, wird man das bekommen.
JU: Myślę, że gdy za pięć lat będziesz kupować komputer, dostaniesz to.
GermanIch denke, das ist die Zukunft des Interface, der Musik, der Instrumente.
Taka jest chyba przyszłość interfejsu, przyszłość muzyki, przyszłość instrumentów.
GermanDann schaue ich zurück und denke: Ich habe mich total zum Affen gemacht.
Jak, wiecie, patrzenie wstecz i myślenie, jakiego się z siebie zrobiło głupka.
GermanUnd ich denke sie illustriert herausragend die Voraussetzung dieses Blue Zone-Projektes.
Obrazujące według mnie założenia stojące u podstaw badań nad Niebieskimi Strefami.

Impara nuove parole

German
  • ich denke

Ancora più traduzioni nel dizionario Tedesco-Italiano di bab.la.