"bezeichnet" traduzione polacco

DE

"bezeichnet" in polacco

DE bezeichnet
volume_up
{aggettivo}

bezeichnet (anche: bestimmt, beschrieben)
Der Endpunkt MI konnte als asymptomatisch bezeichnet werden, wenn eine Erhöhung der CK-MB oder eine neue Q-Zacke auftrat.
Zawał serca (MI) mógł być określony jako bezobjawowy, ze zwiększeniem aktywności enzymów CK- MB lub nowym załamkiem Q.

Esempi di utilizzo "bezeichnet" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

GermanDieses Problem wird als Arbeitsspeicherüberlastung oder Speicherverlust bezeichnet.
Ten problem jest nazywany nadmiernym zużyciem pamięci lub przeciekiem pamięci.
GermanIm weiteren Text dieser Gebrauchsinformation wird sie als Blisterpackung bezeichnet. ni
proszek insulinowy i w dalszej części tej ulotki będzie nazywany blistrem. ne aż
GermanEin Ordner in einem Ordner wird normalerweise als Unterordner bezeichnet.
Folder znajdujący się wewnątrz innego folderu jest zwykle nazywany podfolderem.
GermanDiese Infektion wird durch Organismen verursacht, die als Aspergillus bezeichnet werden.
Tego rodzaju zakażenie jest wywoływane przez drobnoustroje nazywane Aspergillus.
GermanSie sehen, dass es eine Art Säule ist, oft als "Wandernde Welle Reaktor" bezeichnet.
Tak wygląda zapis procesu, często nazywanego reaktorem postępującej fali.
GermanDiese Adresse wird auch als URL (Uniform Resource Locator) bezeichnet.
Adres internetowy jest również nazywany adresem URL (Uniform Resource Locator).
GermanSchweden wurde vor fünf Jahren überholt, und sie werden als Entwicklungsland bezeichnet.
Przeskoczyli Szwecję pięć lat temu, a oznaczono go jako kraj rozwijający się.
Germans Stoffe, die als Proteasehemmer bezeichnet werden (zur Behandlung von HIV - Infektionen)
komorowe, rzadkoskurcz lub nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych krwi,
GermanDiese Links werden Protokolle genannt, die geöffneten Programme bezeichnet man als Handler.
Takie linki są zwane protokołami, a programy, których używają – modułami obsługi.
GermanHinweise auf hohe Milchsäurewerte im Blut (als Laktatazidose bezeichnet), wie Benommenheit
objawy dużego stężenia kwasu mlekowego we krwi (zwane kwasicą mleczanową) takie jak
GermanEinen CD- oder DVD-Brenner (auch als CD- oder DVD-Rekorderlaufwerk bezeichnet)
Nagrywarka dysków CD lub DVD (zwana również stacją dysków CD lub DVD z funkcją nagrywania).
GermanDer Typ 2 Diabetes wird auch als nicht insulinabhängiger Diabetes bezeichnet.
Cukrzyca typu 2 jest także określana jako cukrzyca insulinoniezależna.
GermanDies bedeutet, dass es bestimmte Enzyme blockiert, die als Tyrosinkinasen bezeichnet werden.
Oznacza to, że blokuje on pewne określone enzymy znane jako kinazy tyrozynowe.
GermanGelbfärbung der Haut und der Augen (auch als Gelbsucht bezeichnet) oder andere
zżółknięcie skóry i oczu (nazywane również żółtaczką) lub inne zaburzenia czynności wątroby;
GermanB. anderen Statinen oder Arzneimitteln, die man als Fibrate bezeichnet) aufgetreten sind,
lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami),
GermanMeiner Meinung nach bezeichnet dieses Bild den Gipfel, den Höhepunkt, dieser klinischen Ära.
I myślę, że to konkretne malowidło reprezentuje szczyt tamtej ery w leczeniu.
GermanEin CD- oder DVD-Rekorderlaufwerk (auch als CD- oder DVD-Brenner bezeichnet)
Stacja dysków CD lub DVD z funkcją nagrywania (zwana również nagrywarką dysków CD lub DVD).
GermanDieses Problem wird oft als "Fehler bei gemischten Inhalten" bezeichnet.
Ten problem jest często określany jako „błąd zawartości o mieszanych zabezpieczeniach”.
GermanIn früheren Versionen von Windows wurden Energiesparpläne als Energieschemas bezeichnet.
W starszych wersjach systemu Windows plany zasilania były nazywane schematami zasilania.
GermanNebenwirkungen, die als häufig bezeichnet werden, traten bei bis zu 1 von 10 Patienten auf.
Działania niepożądane opisane jako częste występowały do 1 na 10 pacjentów.