"bekannt" traduzione polacco

DE

"bekannt" in polacco

DE

bekannt {aggettivo}

volume_up
1. generale
Der genaue antitumorale Wirkungsmechanismus von Doxorubicin ist nicht bekannt.
Dokładny mechanizm przeciwnowotworowego działania doksorubicyny nie jest znany.
Sehr bekannt bei Ingenieuren also, nicht ganz so bekannt bei Biologen.
Jest więc bardzo dobrze znany inżynierom, nie tak bardzo biologom.
Der genaue Mechanismus der tumorhemmenden Wirkung von Paclitaxel ist nicht bekannt.
Dokładny mechanizm działania przeciwnowotworowego paklitakselu nie jest znany.
bekannt (anche: gewohnt)
Es klingt bekannt, weil ich in der selben Zeit meines Lebens auch die Beatles hörte.
Jeśli brzmi to znajomo, to dlatego, że w tym samym czasie słuchałam The Beatles.
Nun, wenn Ihnen diese Ideen bekannt vorkommen oder vielleicht sogar veraltet, dass ist gut so, sie sollten Ihnen bekannt sein.
Jeśli te idee wydają się znajome lub może nawet trochę staroświeckie, to świetnie — powinny być znajome.
Wygląda znajomo?
bekannt (anche: altbekannt)
Wechselwirkungen von Elaprase mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.
Nie wiadomo o występowaniu interakcji pomiędzy lekiem Elaprase i innymi lekami.
Es ist nicht bekannt, ob Stavudin durch Peritonealdialyse entfernt wird.
Nie wiadomo czy stawudyna jest usuwana z organizmu poprzez dializę otrzewnową.
Es ist nicht bekannt, ob Montelukast peritoneal- oder hämodialysierbar ist.
Nie wiadomo czy montelukast jest eliminowany w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.
2. "für etw"
bekannt (anche: berühmt)
volume_up
słynący {agg. m} (z czegoś)

Esempi di utilizzo "bekannt" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

GermanDie klinische Signifikanz dieser Befunde ist nicht bekannt (siehe Abschnitt 4.4).
Znaczenie kliniczne tych obserwacji pozostaje niewyjaśnione (patrz punkt 4. 4).
GermanOsteoporose, bei der die Rolle von Calcium als Ergänzung hinreichend bekannt ist.
Osteoporoza, stan, w którym rola suplementacji wapnia jest dobrze udokumentowana.
GermanDie Ätiologie der mit Nexavar assoziierten Hypophosphatämie ist nicht bekannt.
Etiologia hipofosfatemii związanej ze stosowaniem produktu Nexavar jest nieznana.
Germanwenn bei Ihnen eine Blutgerinnungsstörung bekannt ist oder in Ihrer Familie eine
owrzodzeniom żołądka lub jakimkolwiek innym chorobom przebiegającym z krwawieniem z
GermanEs ist nicht bekannt, ob diese Krebserkrankungen auf Isentress zurückzuführen sind.
Nie wiadomo, czy nowotwory te były związane ze stosowaniem preparatu Isentress.
GermanEs klingt bekannt, weil ich in der selben Zeit meines Lebens auch die Beatles hörte.
Jeśli brzmi to znajomo, to dlatego, że w tym samym czasie słuchałam The Beatles.
GermanEs ist nicht bekannt, ob der Wirkstoff von Xeomin in die Muttermilch übergeht.
Nie wiadomo, czy substancja czynna leku Xeomin jest wydzielana w mleku kobiet.
GermanEs ist nicht bekannt, ob diese Krebserkrankungen von ISENTRESS verursacht wurden.
Nie wiadomo, czy nowotwory te spowodowane były przyjmowaniem leku ISENTRESS.
GermanEs ist nicht bekannt, ob Drotrecogin alfa (aktiviert) in die Muttermilch übertritt.
Nie wiadomo czy drotrekogina alfa (aktywowana) jest wydzielana do mleka matki.
GermanDie Auswirkungen auf die Schwangerschaft beim Menschen sind nicht bekannt.
Dotyczy to również nieznanych lub nowo poznanych wirusów i innych typów zakażeń.
GermanDas Risikopotenzial für den Menschen während der Schwangerschaft ist nicht bekannt.
Nie jest znane potencjalne niebezpieczeństwo dotyczące stosowania u kobiet w ciąży.
GermanDas potentielle Risiko einer einmaligen Anwendung am Menschen ist nicht bekannt.
Potencjalne zagrożenie dla człowieka w przypadku jednorazowego podania nie jest znane.
GermanStillzeit Es ist nicht bekannt, ob Ibandronsäure in die Muttermilch übergeht.
Laktacja Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy wydzielany jest z ludzkim mlekiem.
GermanEs ist nicht bekannt, ob Botulinum Neurotoxin Typ A in die Muttermilch übergeht.
Nie wiadomo, czy toksyna botulinowa typu A jest wydzielana w mleku kobiet.
GermanWechselwirkungen von Elaprase mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.
Nie wiadomo o występowaniu interakcji pomiędzy lekiem Elaprase i innymi lekami.
GermanWechselwirkungen von Nonafact mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.
Nie są znane interakcje Nonafact z jakimikolwiek innymi produktami medycznymi.
GermanAllgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort Häufigkeit nicht bekannt:
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częstość nieznana: obrzęk obwodowy.
GermanEs ist nicht bekannt, ob Ustekinumab nach der Aufnahme systemisch resorbiert wird.
Nie wiadomo czy przyjęcie ustekinumabu powoduje jego wchłanianie systemowe.
GermanNicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
GermanDer esoterische Weg des Islam ist eher als Sufismus, arabisch Tasawwuf, bekannt.
Ścieżka ezoteryczna islamu jest popularnie znana jako Sufizm lub po arabsku "tasawwuf".