"beitreten" traduzione polacco

DE

"beitreten" in polacco

DE

beitreten [beitretend|beigetreten] {verbo}

volume_up
Vor dem Krieg wurde sie als so unantastbar betrachtet, dass du nicht einmal dem Völkerbund beitreten wolltest.
Przed wojną, traktowaliście suwerenność państwową jako coś tak nienaruszalnego, że nawet nie chcieliście wstąpić do Ligi Narodów.
Ich meine, er liebte es so sehr, dass er nachdem Ende in der NFL Vereinen beitrat.
Po zakończeniu kariery wstąpił do klubów.
EU-Länder und Staaten, die der EU beitreten möchten, müssen die Menschenrechte achten.
Kraje UE i te pragnące przystąpić do Unii muszą respektować prawa człowieka.
Um dem Euroraum beitreten zu können, muss der Wechselkurs der bisherigen Währung eines Landes zwei Jahre lang stabil gewesen sein.
Aby kraj mógł przystąpić do strefy euro, musi przez dwa lata utrzymywać stabilny kurs walutowy.
Alle Mitgliedstaaten teilen diese Grundwerte, die von jedem europäischen Land, das der Union beitreten möchte, geachtet werden müssen.
Są one wspólne dla wszystkich państw członkowskich i muszą je uszanować wszystkie kraje zamierzające przystąpić do UE.

Sinonimi (tedesco) per "beitreten":

beitreten

Esempi di utilizzo "beitreten" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

GermanDie Erweiterung im Sinne der EU ist das Verfahren, mit dem Länder der EU beitreten können.
Rozszerzenie UE to proces polegający na przyłączeniu do Unii nowych krajów.
GermanSie können MAPS entweder mit einer einfachen oder einer erweiterten Mitgliedschaft beitreten.
Do społeczności usługi MAPS można dołączyć jako członek podstawowy lub zaawansowany.
GermanDiese Eigenschaft sagt auch viel darüber aus welchen Gruppen Leute beitreten.
Cecha ta wiele mówi o rodzajach grup, do których ludzie wstępują.
GermanSie können eine Gruppe erstellen oder selbst bis zu 40 Gruppen beitreten.
Każda osoba może być założycielem lub członkiem maksymalnie 40 grup.
GermanSie können dem Microsoft SpyNet als einfaches Mitglied oder als Premiummitglied beitreten.
Można przyłączyć się do wspólnoty Microsoft SpyNet na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.
GermanKlicken Sie auf Jetzt beitreten, und schließen Sie den Assistenten ab.
Kliknij opcję Przyłącz się teraz i ukończ kroki kreatora.
Germanim Hinblick auf die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) beitreten.
derogacją” w odniesieniu do Europejskiej Unii Gospodarczej i
GermanCirca eine Woche später kam ein Freund zu mir und sagte: "Hey, du musst unbedingt dem Chor beitreten!
Tak z tydzień później, przyszedł do mnie kolega i powiedział "Słuchaj, musisz zapisać się do chóru!
GermanDer Drucker wird in "Geräte und Drucker" angezeigt, sobald Sie der Heimnetzgruppe beitreten.
Dana drukarka zostanie wyświetlona na liście Urządzenia i drukarki po przyłączeniu komputera do grupy domowej.
GermanSie können entweder einer bestehenden Arbeitsgruppe in einem Netzwerk beitreten oder eine neue Arbeitsgruppe erstellen.
Można przyłączyć się do istniejącej w sieci grupy roboczej lub utworzyć nową.
GermanCirca eine Woche später kam ein Freund zu mir und sagte: "Hey, du musst unbedingt dem Chor beitreten!
" Ludzie w chórze w mojej szkole średniej byli strasznymi dziwakami i nie chciałem mieć z takimi nic wspólnego!
GermanDann müssen die im Rat vereinigten Mitgliedstaaten einstimmig beschließen, dass ein neues Land der EU beitreten darf.
Podczas tego spotkania państwa członkowskie muszą podjąć jednomyślną decyzję o przyjęciu nowego członka.
GermanWie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
GermanDie Mitgliedstaaten und die Organe der Union können einem bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit beitreten.
Państwa Członkowskie i instytucje Unii mogą interweniować w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości.
GermanIn Windows 7 Starter und Windows 7 Home Basic können Sie einer Heimnetzgruppe beitreten aber keine erstellen.
Użytkownik wersji Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic może przyłączyć się do grupy domowej, ale nie może jej utworzyć.
GermanInformationen zum Beitreten zu einer Arbeitsgruppe finden Sie unter Beitreten zu oder Erstellen einer Arbeitsgruppe.
Aby uzyskać informacje o dołączaniu do grupy roboczej, zobacz temat Przyłączanie się do grupy roboczej lub jej tworzenie.
GermanNun ja, statistisch gesehen, sind die Mehrheit derjenigen, die extremistischen Organisationen beitreten hochgebildet.
Cóż, statystycznie – większość tych, którzy przyłączają się do organizacji ekstremistycznych, jest świetnie wykształcona.
GermanWenn Sie einer bestehenden Arbeitsgruppe beitreten möchten, geben Sie den Namen der gewünschten Arbeitsgruppe ein, und klicken Sie auf OK.
Aby przyłączyć się do istniejącej grupy roboczej, wpisz nazwę tej grupy, a następnie kliknij przycisk OK.
GermanBis die anderen Computer der Heimnetzgruppe beitreten, können Sie nicht auf die freigebenden Dateien und Ressourcen zugreifen.
Dopiero po przyłączeniu innych komputerów do grupy domowej będzie możliwy dostęp do udostępnianych na nich plików i zasobów.
GermanNetzwerk drahtlos beitreten.