"Christiaan Frederick Beyers Naudé" traduzione cinese

DE

"Christiaan Frederick Beyers Naudé" in cinese

DE Christiaan Frederick Beyers Naudé
volume_up

Christiaan Frederick Beyers Naudé
volume_up
拜尔斯诺德 [bài'ěrsīnuòdé] {n.pr.}