"uppsåt" traduzione inglese

SV

"uppsåt" in inglese

volume_up
uppsåt {gen. com.}

SV uppsåt
volume_up
{neutro}

1. generale

uppsåt (anche: avsikt, tanke, intention, mening)
volume_up
intention {sostantivo}
Därför är uppsåt och manifesterad fara nödvändiga krav för att något ska kunna beskrivas som en överträdelse.
Therefore, intention and manifest danger are essential requirements in order for something to be described as an offence.
Det tar nämligen upp precis det som hon efterlyste, dvs. avsikt, uppsåt och aktivt deltagande när det gäller kriminella organisationer.
In fact, it addresses precisely the points that she was calling for, that is, motive, intention and active participation with regard to criminal organizations.

2. Diritto

uppsåt
volume_up
intent {sostantivo}
Inte ens den bästa lagstiftaren i världen kan förhindra handel med brottsligt eller bedrägligt uppsåt.
Nor can the best legislator in the world prevent trade with criminal or fraudulent intent.
De menar att bedrägeri kräver brottsligt uppsåt, att vi måste kunna bevisa detta och att det då måste polisanmälas.
They will say that fraud requires criminal intent, and we have to prove this, and then we need to call the police.
Individer med brottsligt uppsåt har varit inblandade i detta.
I think the word 'criminal' has been mentioned here and there are those with criminal intent who have been involved in this.

Sinonimi (svedese) per "uppsåt":

uppsåt

Esempi di utilizzo "uppsåt" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDet är viktigt att ingen kriminalisering sker utan att uppsåt föreligger.
It is important that there should be no criminalization in the absence of malice.
SwedishLåt mig nu dementera den bedömning om illasinnat uppsåt som framfördes av Medina.
Please allow me now to refute Mr Medina's statement on his interpretation of the matter.
SwedishLåt mig nu dementera den bedömning om illasinnat uppsåt som framfördes av Medina.
Please allow me now to refute Mr Medina' s statement on his interpretation of the matter.
SwedishUkraina kommer att bli en partner som bör behandlas med gott uppsåt.
Ukraine is going to be a partner who should be treated with goodwill.
SwedishDet har kommissionen alltid försökt åstadkomma och jag tror också att de lyckats i sitt uppsåt.
The Commission has always attempted to do this and I do believe that it has succeeded in its aim.
SwedishHandlingar med uppsåt att skada och inte längre bara olyckshändelser står nu i centrum för vår uppmärksamhet.
Acts of malice and not just accidents are the focus of our concern.
SwedishJag har tillämpat det råd som jag fick i frågan, som jag anser gavs utan ont uppsåt eller fördomar.
I have acted on the advice I took on the matter, which I believe was offered with no malice or prejudice.
SwedishMed ärligt uppsåt försöker alla sidor, med sina ändringsförslag, göra Europeiska unionens funktion effektivare.
But is it enough for procedures to be simplified and speeded up for them to be described as effective?
Swedish(LT) EU är i färd med att ta bort hindren som hindrar personer med gott uppsåt att närma sig varandra.
(LT) The European Union is bringing down the barriers that hinder people of good will from associating with each other.
SwedishDessa former av program med ont uppsåt är klart och tydligt förbjudna enligt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.
These forms of malware are clearly banned by the e-Privacy Directive.
SwedishFörenklade kontroller för resenärer med ärligt uppsåt gör det möjligt för oss att koncentrera våra resurser på högriskresenärer.
Simplifying checks for bona fide travellers allows us to focus resources on high-risk travellers.
SwedishDet som jag med ärligt uppsåt här har strukit under har som syfte att uppnå allmänna mål som ingen av oss bör underskatta.
My purpose in speaking frankly and openly here today is to attain a goal which none of us can underestimate.
SwedishDet finns givetvis ett sådant, herr talman, det finns till och med ett uppsåt i vissa av de miljöbrott som ser ut som olyckor.
Of course they are, Mr President, even in the case of some environmental crimes that appear to be accidental.
SwedishVi hade kunnat ursäkta en olyckshändelse eller ett missöde, men överlagda handlingar och ont uppsåt av det här slaget kan inte ursäktas.
We can all, at times, excuse an occasional argument or even an accidental slap that might be given.
SwedishMed ärligt uppsåt försöker alla sidor, med sina ändringsförslag, göra Europeiska unionens funktion effektivare.
In good faith, all sides are trying, by means of amendments, to make the way in which European Union functions more effective.
SwedishAtt juntaledaren Gueï inte lyckades i sitt uppsåt att med hjälp av valfusk legitimera sin makt är naturligtvis positivt.
Naturally we welcome the fact that junta leader Gueï failed in his scheme to legitimise his power through sham elections.
SwedishDessa former av program med ont uppsåt är klart och tydligt förbjudna enligt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.
The includes the decisions taken by the European Union on the provisional name of the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
SwedishDe kommer därför ofta att lyckas i sitt uppsåt, vilket betyder att investeringarna och därmed handeln kommer att lamslås i samtliga medlemsstater.
They will often succeed, and in consequence, investment and hence commerce in all Member States will be hamstrung and hobbled.
SwedishSnabbare gränskontroll för resenärer med ärligt uppsåt kan motverka de effekter som systemet för inresa och utresa har på den tid som det tar att korsa gränsen.
Faster border checks for bona fide travellers can offset the impact on border crossing times resulting from an entry-exit system.
SwedishDe bör pröva ETA:s engagemang och ärliga uppsåt och inse att man varken kan eller bör dela ut belöningar för handlingar som var nödvändiga och riktiga.
They should test ETA’s commitment and bona fides and realise that you should not and cannot give rewards for doing that which was necessary and right.