"umgås" traduzione inglese

SV

"umgås" in inglese

SV umgås
volume_up
{verbo}

Statens roll är att skydda alla medborgare, oavsett övertygelse, och låta dem umgås fritt med vem de vill och uttrycka sig i hela världen.
The role of the state is to protect all citizens, regardless of their conviction, and to allow them to freely associate and express themselves across the world.
I Italien stöder ni en vänsterregering; I Europa umgås ni med politiska familjer från center till höger.
The Italian view is that you are sustaining a left-wing government; the view in Europe is that you are associating yourself with political groupings to the centre and to the right.
De skyldiga fortsätter att gå omkring på gatorna i sina samhällen och att umgås med sina politiska fränder, trots att Sinn Féins ledare låtsas att man har tagit avstånd från dem.
The guilty people continue to walk the streets of their community and to associate with their political family despite the pretence of disowning them by the Sinn Féin leadership.
umgås (anche: umgås med)
volume_up
to consort {v.} [peg.]
umgås (anche: småprata, fraternisera)
umgås (anche: blanda sig i)
umgås (anche: blanda, förena, blanda sig, gå ihop)

Sinonimi (svedese) per "umgås":

umgås
Swedish

Esempi di utilizzo "umgås" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishJag själv och de vänner jag umgås med har ingen aning om vårt etniska register.
I myself and my circle of friends have not the faintest idea of our ethnic background.
SwedishKan vi inte ha lite mer respekt i detta hus, för sättet som vi umgås på, med varandra.
Could we not show a little more respect for each other in the House, please?
SwedishEftersom jag uppskattar den sociala biten åker jag gärna till campus och umgås med folk.
Since I appreciate the social side I gladly go to campus and interact with people.
SwedishFör många bilentusiaster står bilen för en livsstil och ett sätt att umgås.
For many car enthusiasts their car is a symbol of a lifestyle and a way of socialising.
SwedishDet lyckas inte ens den med som är van att umgås med fundamentalister.
Not even someone familiar with dealing with fundamentalists could manage that.
SwedishOm ni tar hänsyn till det så tror jag att vi också kan umgås förnuftigt med varandra.
If you can take that on board, then I think we can have a reasonable dialogue with each other.
SwedishA: det är inte jag och B: jag umgås inte ens med sådana människor.
A: that's not me, and B: I don't even hang out with people like that.
SwedishDe får gå hem klockan 17:30, umgås med sina familjer, hålla på med sina hobbys, gå ut, leka.
They're allowed to go home at 5:30 p.m., enjoy their family, enjoy other hobbies, get outside, play.
SwedishDet finns ett problem med sådana situationer om de bara får umgås med barnet i tjugo minuter.
There is a problem in a situation like that, if they are only allowed twenty minutes access to the child.
SwedishHon brukade umgås med min bror, och jag tog henne till mig...... tills hon tog Derek.
She used to hang out with my brother, and I sort of took her under my wing...... until she took Derek from under mine.
SwedishDå man umgås med sådana problem är öppenhet, sammanhållning och, framför allt, ärlighet efterfrågade egenskaper.
Tackling these problems requires transparency, a coherent approach and, above all, honesty.
SwedishSättet vi umgås med utvidgningen på är prövostenen för vårt parlaments djupgående och spirituella engagemang.
We can gauge our Parliament's depth and spiritual engagement by the way it handles enlargement.
SwedishDet visar sig att från barnsben föredrar pojkar och sedan män att umgås med killar - rent fysiskt.
It turns out, from earliest childhood, boys, and then men, prefer the company of guys -- physical company.
SwedishÄlskling du behöver bara umgås med mig ett litet tag.
Darling, you just need to hang around me for a Iittle while.
SwedishAdventister tenderar även att umgås med andra adventister.
Adventists also tend to hang out with other Adventists.
SwedishDet handlar alltså inte bara om att förbjuda dessa ämnen, det handlar också om att umgås med dem.
So the issue does not only involve banning chemical agents, it also deals with the handling of chemical agents.
SwedishHur vill du att kommissionen skall umgås med det som om det inte även rörde sig om ekonomiska intressen.
How do you expect the Commission to sympathise with that, as if it were not a question of economic interest.
SwedishUppriktigt sagt är det inte något som folk pratar om på puben och när de träffas för att umgås på annat sätt.
Let us be honest, this is not the stuff that people talk about in public houses and on social occasions.
SwedishDet blir nu enkelt för människor att umgås över gränserna och även lättare att uträtta ärenden.
Confidence in the sector, however, has plummeted and we know the reason why, as we have spoken about it so many times.
SwedishDet som diskuteras framför och bakom kulisserna visar entydigt på att Europa inte umgås ärligt med Turkiet.
Discussions on stage and in the wings clearly show that Europe is not being frank when it comes to Turkey.