"tillstymmelse" traduzione inglese

SV

"tillstymmelse" in inglese

SV

tillstymmelse {genere comune}

volume_up
tillstymmelse (anche: sätt, metod, inställning, tillträde)
tillstymmelse (anche: ande, spöke, skugga, gengångare)
volume_up
ghost {sostantivo}
tillstymmelse (anche: nyans, förslag, råd, impuls)
tillstymmelse (anche: aning, antydan, misstanke, misstro)
tillstymmelse

Sinonimi (svedese) per "tillstymmelse":

tillstymmelse

Esempi di utilizzo "tillstymmelse" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishEftersom jag inte får tillstymmelse till ett svar, varken från rådet eller från kommissionen.
Because I am not getting a straight answer from the Council or the Commission.
SwedishDärefter tvingades hon medge att det inte fanns tillstymmelse till vetenskapliga bevis för detta.
She then had to admit that this was not based on one iota of scientific evidence.
SwedishDet finns inte tillstymmelse till religionsfrihet i Eritrea.
Mr President, Commissioner, there is no shred of religious freedom in Eritrea.
SwedishÄntligen har den nordliga dimensionens politik fått en tillstymmelse till konkret tillämpning.
At last a nugget of something concrete has been found for a policy on the northern dimension.
SwedishJag uppmanar AU och EU att agera i dag för att ge Zimbabwes folk en tillstymmelse till rättvisa.
I urge that the AU and the EU act today to bring a semblance of justice to the people of Zimbabwe.
SwedishFöre den 11 september fanns det ingen tillstymmelse till samarbete när det gällde Kyotoprotokollet.
Prior to 11 September, it was absent on the issue of Kyoto.
SwedishHar du någon tillstymmelse till mänsklighet eller medkänsla?
SwedishDär fanns inte tillstymmelse till rättsäkerhet.
That has nothing whatsoever to do with the rule of law.
SwedishDet är beskyllningar för vilka han aldrig har givit en tillstymmelse till bevis, trots att han anmodats att göra det.
These are allegations for which he has never produced a shred of evidence, despite being requested to do so.
SwedishInte tillstymmelse till genomblickbarhet!
SwedishNär allt kommer omkring har det tagit mycket lång tid för dessa löften, som gjordes för så länge sedan, att ens visa en tillstymmelse till att bli uppfyllda.
After all, it has taken a very long time for the promises made so long ago to show the beginnings of the slightest effect.
SwedishMed all respekt måste jag informera József Szájer om att det inte finns en tillstymmelse till diskriminering på grund av härkomst eller börd i den spanska konstitutionen.
With all due respect, I must inform Mr Szájer that no shadow of discrimination by reason of origin or birth exists in the Spanish constitution.
SwedishDet finns inte heller någon tillstymmelse till fördömande av Turkiets fortsatta vägran att erkänna republiken Cypern och inga påtryckningar utövas i denna fråga.
There is not even a token condemnation of Turkey's continuing refusal to recognise the Republic of Cyprus, and no pressure brought to bear on this issue.
SwedishEftersom Kina har vägrat att bevilja upprättandet av en slutlig appellationsdomstol har Macao inte ens en tillstymmelse till ett oberoende rättsväsende som Hongkong har.
Since China has refused to agree to the establishment of a court of final appeal, Macao has barely even the semblance of an independent judiciary which Hong Kong has.
SwedishLåt mig göra det fullständigt klart att det inte fanns en tillstymmelse till oenighet i våra överläggningar.
Let me make perfectly plain something that was not a bone of contention in our deliberations, namely that nobody is seeking to restrict workers' rights in any way whatever.