"studie" traduzione inglese

SV

"studie" in inglese

volume_up
studie {gen. com.}
EN
EN

"studies" in svedese

SV
SV

SV studie
volume_up
{genere comune}

Syftet med denna studie är att identifiera alternativ till tvångsåtgärder.
The purpose of this study is to identify alternatives to coercive measures.
En vetenskaplig studie inleddes under STOA, parlamentets bedömningspanel.
A scientific study was inaugurated under STOA, Parliament's assessment panel.
Detta kommer eventuellt att leda till ett större samarbete i form av en studie.
This will potentially lead to greater cooperation in the form of a study.

Sinonimi (svedese) per "studie":

studie

Esempi di utilizzo "studie" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDäremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
SwedishKommissionen har å sin sida påbörjat en omfattande studie i frågan om de 20 ULT.
The Commission, for its part, has also entered into extensive discussions on the 20 OCTs.
SwedishEU måste också ge specialiserade forskningsinstitutioner i uppdrag att leda denna studie.
The EU must also commission specialised research institutions to conduct it.
SwedishKommissionen borde inte längre ha förslösat tid med att genomföra en jämförande studie.
The Commission ought no longer to have wasted its time carrying out comparative research.
SwedishVi vet att det görs upprepade hänvisningar till Monsanto i EFSA:s studie.
We do know that the EFSA studies make repeated references to Monsanto.
SwedishKommissionen har inlett en studie om detta, vars resultat vi kommer att ha i mitten av 2001.
The Commission has commissioned a report on this, which we shall receive by mid 2001.
SwedishVi har lanserat en studie om detta och kommer att undersöka frågan noggrant.
These new agreements are to enter into effect as of January 2008.
SwedishVi publicerade aldrig någon studie tillsammans, men vi hade väldigt roligt.
We never published a paper together, but we did have a lot of fun.
SwedishKommissionen har för avsikt att rådfråga lokala beslutsfattare vad de anser om resultatet av sin studie.
The Commission plans to consult local leaders on the results of its discussions.
SwedishEn studie pågår, vilken omfattar de europeiska kulturhuvudstäderna för åren 1995 till 2004.
We are very grateful to Mrs Theorin for the extraordinary work she has done over these years.
SwedishDenna studie bekräftar de föregående resultaten i fråga om utslagsgivande egenskaper.
It confirms the preceding results in terms of sensitivity.
SwedishPELLETS - Studie av mekaniska egenskaper och kritiska laster vid hantering av bränd pellets .
PELLETS - Mechanical behaviour and critical loading of pellets in handling and storage systems.
SwedishJag rekommenderar att en noggrann studie av följderna av det nya systemet omedelbart genomförs.
It is a sick system which has badly needed reform for many years.
SwedishDärför genomförde kommissionen en studie av detta specifika område.
You indicated that this might be ready by August, which misses this year’ s summer holiday period.
SwedishUtbildnings- och yrkesbakgrund: Studie- och yrkesvägledare och konsult med magisterexamen i pedagogik.
Educational and Work Background: Careercounsellor and consultant with a Master of Science in Pedagogy.
SwedishDenna studie är nu i en andra fas och vi har bett konsulter komma med konkreta förslag.
With regard to small and medium-sized businesses and their access to the patent system, I should draw attention to two aspects.
SwedishMen det är inte en studie i efterhand vi behöver göra.
But research after the fact is not what is needed.
SwedishKärnkraftsindustrin utgör 30 procent av marknaden, och där planerar ni ingen systematisk studie.
Alongside that, nuclear energy amounts to 30% of the market but in this case you do not plan any systematic investigation.
SwedishKärnkraftsindustrin utgör 30 procent av marknaden, och där planerar ni ingen systematisk studie.
Alongside that, nuclear energy amounts to 30 % of the market but in this case you do not plan any systematic investigation.
SwedishOm det inte finns någon studie om denna typ av viktimisering, är någon sådan planerad?