"storslagen" traduzione inglese

SV

"storslagen" in inglese

SV storslagen
volume_up
{aggettivo}

storslagen
volume_up
epic {agg.}
storslagen (anche: trevlig, angenäm, ståtlig, imponerande)
volume_up
grand {agg.}
Men låt mig understryka att detta inte handlar om att lansera en storslagen ny strategi för sysselsättningen.
However, let me underline that this is not about launching a grand new strategy for employment.
Vi är nu en storslagen församling med 785 ledamöter från 27 länder och - hur oroväckande det än kan förefalla - 177 politiska partier.
We are now a grand assembly of 785 MEPs from 27 countries and - alarming as it may seem - 177 political parties.
För om detta bara är en storslagen men ineffektiv gest så har den oerhört liten betydelse som vapen i förhandlingarna när det handlar om sättet att visa god vilja.
After all, if this is grand but ineffective gesture, then this means precious little in the way of a weapon in the negotiations as a way of offering evidence of good will.
storslagen (anche: ståtlig, imponerande)
storslagen (anche: ståtlig, imponerande)
storslagen (anche: fantastisk, häpnadsväckande)
storslagen (anche: rytande, tjutande, vrålande, hejdundrande)
storslagen (anche: ståtlig, imponerande)
storslagen (anche: magnifik, kostbar)

Esempi di utilizzo "storslagen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishNorska Narvikfjellet erbjuder storslagen natur och offpiståkning.
Norweigan Narvikfjellet offers magnificent scenery and off-piste skiing.
SwedishIran är en stor nation och en storslagen kultur som har fler likheter med oss än vi kan ana.
Iran is a large nation and a great culture that has more similarities with us than we can imagine.
SwedishFörsvaret av EU gäller mer än ett toppmöte i Europeiska rådet, det är försvaret av en storslagen idé.
The defence of Europe is more than one European summit, it is the defence of a great idea.
SwedishJag hoppas att landets framtid blir lika storslagen som dess förflutna.
I hope that it will have a future as great as its past.
SwedishFjällanläggningen ligger i storslagen natur vid foten av det mäktiga fjället Vassitjåkka.
The ski resort is located in the magnificent scenery at the foot of the majestic mountains of Vassitjåkka.
SwedishDet som är spännande med biobränslen, biomassa och biogas är att de har en storslagen framtid framför sig.
The exciting thing about biofuels, biomass and biogas is that there is a great future for it.
SwedishStan är både storslagen och småskalig på en och samma gång.
The city is big enough and small enough at the same time.
SwedishDe smidigt återkommande omgångarna i EU:s utvidgning är en storslagen prestation av EU.
Mr President, the smooth successive waves of EU enlargement are a magnificent achievement of the EU.
SwedishFörutom en storslagen natur finns spännande besöksmål som lockar många långväga besökare.
In addition to the vast areas of nature, there are exciting sites to visit that attract many long distance visitors.
SwedishMen innan jag i parlamentet jublade över en storslagen insats, skulle jag tänka mig för en extra gång!
But if I were a Member of Parliament, I should think thrice before celebrating this as a parliamentary triumph.
SwedishFör det fjärde skulle jag ändå vilja ta tillfället i akt och påpeka följande: vår uppgift därborta kan vara stor och storslagen.
Fourthly, I would make the point that our task there may be a big one, a very big one.
SwedishJag tror att det finns en storslagen framtid för detta.
SwedishDe styrande vill ha centralisering, enhetliggörande, avreglering, besparingar och en storslagen uppvisning av makt.
The leaders want centralisation, greater uniformity, liberalisation, cuts in spending and a massive display of power.
SwedishStorbritannien är en storslagen nation.
SwedishWinston Churchill sade att Balkanländerna har en mycket storslagen och komplett historia, som praktiskt taget inte rymdes på deras territorium.
Winston Churchill said that the Balkans had a very great and very full history which hardly fitted within its territory.
SwedishVi vill allra helst se ett harmoniskt, innovativt och verkligt hållbart och enat EU, och EU-27 är en storslagen prestation.
We would be delighted with a harmonious, innovative and truly sustainable and united Europe, and the 27-member Europe is a major achievement.
SwedishAnläggningen ligger i storslagen natur vid ett bergmassiv på kalfjället med endast 25 meter till den gamla K-märkta järnvägsstationen.
The facility is located in the magnificent scenery on a mountain range in the mountains with only 25 meters to the old K-branded station.
SwedishDet gläder mig också att kommissionären är här denna förmiddag för att svara på frågor under debatten, därför att jag vill tala med honom om en storslagen idé.
I am also pleased that the Commissioner is here this morning to reply to the debate because I want to talk to him about a big idea.
SwedishDet är egentligen en storslagen berättelse om framgång att vi snart - innan året är slut, får vi hoppas - kan avsluta förhandlingarna med förmodligen tio europeiska länder.
That we will soon - we hope, by the end of year - be concluding negotiations with what are obviously ten European countries, is in fact a great success story.
SwedishTills dess att dessa frågor har besvarats kan vi bara förmoda att detta är en storslagen ideologisk dogm som utarbetats för att rättfärdiga införandet av en världsregering.
Until these questions have been answered, we can only believe that this is a magnificent ideological dogma designed to justify the introduction of a world government.