SV stil
volume_up
{genere comune}

1. generale

stil (anche: sätt, design, stift, elegans)
volume_up
style {sostantivo}
Händelsenamnen kan ordnas i en katalogstruktur med valfri stil.
The event names may be organized into any directory style structure you wish.
Enligt min åsikt, herr talman, är detta även en fråga om personlig stil.
Also, in my opinion, Mr President, there is also a question of personal style.
Det står i stark kontrast till motiveringens känslomässiga och propagandistiska stil.
It is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.
stil (anche: representant, typ, art, sort)
volume_up
type {sostantivo}
Vad innebär egentligen denna nya form och hur ser den nya stilen i samarbetet ut?
So what is this new type and new style of cooperation?
Tänker rådet konfrontera Kosovos myndigheter med frågan om förekomsten av ett fångläger i stil med Guantánamo vid den amerikanska basen Camp Bondsteel?
Will it raise with the Kosovan authorities the question of the existence of a Guantanamo-type prison at the American base of Camp Bondsteel?
Vi måste snabbt genomföra en krisplan i stil med Marshallplanen innan vi blir tvungna att upprepa samma ord igen när ytterligare en tragedi inträffar.
We have to carry out an emergency Marshall-type plan before we find ourselves obliged to repeat the same speeches again when another tragedy takes place.
stil (anche: elegans)
volume_up
chic {sostantivo}
stil (anche: språk, diktion)
volume_up
diction {sostantivo}
stil (anche: smak, blick, sinne, näsa)
volume_up
flair {sostantivo}
stil (anche: sort, slag, uppträdande, beteende)
volume_up
manner {sostantivo}
Han utför arbetet utan hövlighet och stil, han bryter in i debatter och uttalar sig utan att ha fått ordet.
He does this job without politeness, without manners, he interferes in debates and speaks out of turn.
stil (anche: bravur, elegans)
volume_up
panache {sostantivo}
Det är till och med viktigare för framgången att fullfölja loppet, som den brittiska regeringen gör, med stil och med glans och med reservkrafter över.
It is even more important to success to finish, as the British Government is doing, in style and with panache and with still something to spare in the tank.
stil (anche: uttryck, uttryckssätt, fras)
volume_up
phrase {sostantivo}
stil (anche: ton, uppehåll, grepp, avbrott)
volume_up
stop {sostantivo}
Why don't you stop showing off?
Vad vet vi om landet och människorna som vi låtsas skydda? ~~~ Om byarna där det enda läkemedlet för att stilla smärtan och hungern är opium?
What do we know about the country and the people that we pretend to protect, about the villages where the only one medicine to kill the pain and to stop the hunger is opium?
Därför håller jag med om att vi ska sluta upp med att lämna positiva lägesrapporter i stil med ”Vi bryr oss” och ”Vi har program” och så vidare, när vi vet att det inte fungerar.
I therefore agree that we should stop giving such positive status reports as 'We are concerned' and 'We have programmes' and so on, when we know that it does not work.
volume_up
strain {sostantivo}
stil (anche: aning, kontakt, beröring, drag)
volume_up
touch {sostantivo}
Det är en stil som liknar Thatchers och som kan stå oss dyrt.
This is a Thatcher-style touch that could cost us dear.
stil (anche: högtravande språk)
volume_up
heroics {solo pl.}

2. Editoria

stil (anche: typ)
volume_up
letter {sostantivo}
Du kan ändra avståndet mellan två bokstäver genom att tilldela den första bokstaven en spärrad eller smal stil.
You can change the spacing between two letters by assigning a locked or narrow spacing to the first letter.
Formatera texten som överskrift med till exempel fet stil, 20 punkters storlek och blå text på gul bakgrund.
Format the text as a heading, for example, in bold 20 point font size, with blue lettering against a yellow background.
När det gäller banktjänster, försäkringar och elektroniska kommunikationstjänster är avtalsvillkoren tyvärr ofta skrivna i fin stil på baksidan av avtalet.
Unfortunately, in the case of banking services, insurance, electronic communication services or tourist services, the contractual clauses are very often written overleaf in tiny letters.

Esempi di utilizzo "stil" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishHär skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.
In this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.
SwedishJag kan inte förstå varför jag förväntade mig mer stil av er konst än av era kläder.
I have no idea why I expected your art to show better taste than your wardrobe.
SwedishStiL Alpina är en sektion inom Studentidrotten i Luleå som grundades 1975.
StiL Alpina is a section of the Student Sports in Luleå, which was founded in 1975.
SwedishHan har beskrivit något i stil med detta, men kanske inte talat om just en sådan grupp.
He has outlined something of this, but not perhaps talked about that precise team.
SwedishVi riskerar att ge den lagstiftande processen vanrykte om vi fortsätter i samma stil.
If we continue in this vein, we risk bringing the legislative process into disrepute.
SwedishDet vi för närvarande har inför oss är någonting i stil med kampen mellan David och Goliat.
What we have at the moment is something like the battle between David and Goliath.
SwedishHär skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.
Another of Mr Schröder’ s proposals is the consolidation of the European armaments market.
SwedishHär kan Du välja stil för litteraturhänvisningarnas parenteser.
This combo box is used to select the brackets to be used in the bibliography.
SwedishSå en av sakerna som det leder till är nånting i stil med en sydländsk kulturexplosion.
(Laughter) So one of the things that that's leading to is a sort of southern cultural explosion.
SwedishGoethe har sagt något i stil med att ingenting skadar en ny sanning så mycket som ett gammalt misstag.
Goethe said that 'nothing is more damaging to a new truth than an old error'.
SwedishEn del är oroliga och säger att det vore bättre om vi använde oss av något i stil med en verktygslåda.
There are those who are nervous and say, well, let us just use the idea of a toolbox.
SwedishDet vi för närvarande har inför oss är någonting i stil med kampen mellan David och Goliat.
This is not about us going on a crusade against the WTO or – to put it bluntly – against America.
SwedishOm markören står i ett ord visas även det här ordet i fet stil.
If the cursor is positioned in a word, this word is also put in bold.
SwedishVi får inte nöja oss med att ”rädda innehållet i konstitutionen” i uteslutande retorisk stil.
We cannot be content to 'save the substance of the Constitution' in a purely rhetorical fashion.
SwedishFör mig är det en oriktig benämning och jag skulle ha föredragit något i stil med substandard ships.
For me, that is a misnomer and I would have preferred something like 'substandard' ships.
SwedishMen vi vill mycket klart framhålla att detta, även om det är mänskligt, saknar stil, herr ordförande.
But we do say very clearly that even though it is human, it is not very elegant, Mr President.
SwedishJag står inte här och uppmanar till underskott i amerikansk stil
For example, the United States currently invests 3 % of its GDP while Europe only invests a meagre 1 %.
SwedishÄr det kanske något i stil med vad som sades om Vatikanen?
Is that perhaps what was meant by the references to the Vatican?
SwedishDet verkar mest ha varit en fråga om stil.
I don't know, maybe it was just his way of doing things that was the problem.
SwedishTill en sådan överenskommelse hör en tydlig tidsangivelse, och ingenting i stil med " det får vi se år 2000" .
That second chance should carry a clear time frame and not a 'we shall see in the year 2000'.