"stelt" traduzione inglese

SV

"stelt" in inglese

SV stelt
volume_up
{avverbio}

Esempi di utilizzo "stelt" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishJag kom att tänka på hur vi ibland röstar här, genom att stelt räcka upp händerna.
I was struck by the thought of how we sometimes vote here, by numbly raising our hands.
SwedishDetta tycks mig vara ett mycket stelt och orörligt sätt att få till stånd en social blandning.
That, it seems to me, is a very fixed and rigid arrangement when it comes to the issue of social mixing.
SwedishVarje steg jag tar är stelt och väldigt försiktigt.
SwedishDet nya systemet är alltför osmidigt och stelt.
The current system is too rigid and set in its ways.
SwedishDet är väldigt platt och ganska stelt.
SwedishPersonalsystemet är för stelt.
SwedishMen en dag måste kammaren erkänna att vi befinner oss i en återvändsgränd, när vi försvarar ett stelt och osmidigt Europa.
But the day will have to come when this House acknowledges the impasse in which it is trapping itself by championing a monolithic Europe.
SwedishDet är inte lika stelt...
Swedish. ~~~ Det är ett väldigt oflexibelt, stelt lexikon.
But if you know anything about the history of Britannica since 1962, it was anything but radical: still a very completely safe, stodgy type of encyclopedia.
SwedishEnligt min åsikt är den främsta orsaken till denna situation att systemet är stelt och den fortfarande svaga efterfrågan av miljövänliga produkter från konsumenterna.
In my opinion, the main cause of this situation lies in the rigidity of the system and the still weak consumer demand for 'green ' products.
SwedishPersonligen stöder jag alltjämt denna rörelse, som jag anser följer samma strategi som alla alternativa rörelser som kämpar för ett mindre stelt och mindre kommersiellt samhälle.
Personally, I still support this movement, which I believe follows the same approach as all alternative movements fighting for a less rigid and less commercial society.
SwedishSlutligen: Ett av grundproblemen som vi har vad det gäller budgetens genomförande är att vi totalt sett har ett stelt budgetsystem som skulle behöva moderniseras och förändras.
Finally, one of the basic problems we have when it comes to implementing the budget is that, overall, we have a rigid budgetary system that really needs to be modernised and altered.