"stelhet" traduzione inglese

SV

"stelhet" in inglese

volume_up
stelhet {gen. com.}

SV stelhet
volume_up
{genere comune}

stelhet (anche: oföränderlighet, orubblighet)
volume_up
inflexibility {sostantivo}
För att avsluta denna stelhet införde vi de så kallade strategiska ändringsförslagen.
To put an end to this inflexibility, we tabled the so-called strategic amendments.
Denna situation innebar allvarliga svårigheter för förvaltningen, administrativ stelhet samt brist på sammanhang och öppenhet.
This situation involved serious management problems, administrative inflexibility, a lack of coherence and a lack of transparency.
Att kräva dubbel prismärkning skulle medföra kostnader och stelhet som sannolikt skulle vara skadligt för den gemensamma marknaden.
The imposition of dual pricing would entail costs and inflexibility which would no doubt damage the proper functioning of the single market.
volume_up
rigidity {sostantivo}
Nowhere are anything but rigidity and tensions to be seen.
This need not mean rigidity and uniformity.
De finns i vår struktur, i vår brist på dynamik, i stelhet, överreglering och i befolkningsförändring.
They lie in our structure, in our lack of dynamism, in rigidity and over-regulation, and in population change.

Sinonimi (svedese) per "stelhet":

stelhet
Swedish

Esempi di utilizzo "stelhet" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDenna stelhet kan medföra nackdelar som på sikt kommer att överskugga de förväntade fördelarna med den gemensamma valutan.
This rigid system may have disadvantages which, in the long run, will cancel out the presumed advantages of the single currency.
SwedishFastställandet av kriterier kommer att ge en viss stelhet till valet av projekt och skulle kunna medföra en risk för att bidrag ges till projekt som inte är av allmänt intresse.
The Commission deems that this proposal is the appropriate legal text to introduce them and cannot, therefore, accept these amendments.
SwedishOch efter det, drabbas du av ålderns stelhet och du blir långsammare och långsammare ända tills du så småningom är tillbaka till samma hastighet som när du var 19.
And then after that, you succumb to the rigors of time. ~~~ And you'll get slower and slower, until eventually you're back to running the same speed you were at age 19.
SwedishJag tror att den ekonomiska stelhet som García-Margallo y Marfil talar om är just de saker som även överlappar den ekonomiska och sociala sysselsättningspolitiken.
In my view, the economic rigidities which Mr Margallo mentioned are precisely those things that fall within this scope of financial-economic and social and employment policy.
SwedishVi ber kommissionen att en gång för alla upprätta en lista som redogör för detaljerna i den stelhet som står i vägen för genomförandet av den inre marknaden och den strukturella förändringen.
We would ask the Commission once and for all to draw up a list detailing the rigidities hindering implementation of the internal market and structural change.