"stelbenthet" traduzione inglese

SV

"stelbenthet" in inglese

SV stelbenthet
volume_up
{genere comune}

stelbenthet (anche: stelhet, rigiditet, stränghet, styvhet)
volume_up
rigidity {sostantivo}
Privata utbildningsinitiativ behövs för att befria landet från sin stelbenthet.
Private education initiatives are needed to release the country from its rigidity.
Vi måste sammanställa en briljant politik som ersätter dagens stelbenthet.
We must combine the transparent policies and get away from the present rigidity.
Vi har dåliga erfarenheter av att fasthet har förväxlats med stelbenthet.
We have had bad experiences when firmness has been confused with rigidity.

Esempi di utilizzo "stelbenthet" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishMen just på grund av denna stelbenthet visar sig varje reform vara en mycket grannlaga uppgift.
However, it is difficult to carry out any reform precisely because of this inflexibility.
SwedishAnnars riskerar vi en kollaps på grund av monetär stelbenthet.
Decisions are made at supranational level but debates are exclusively at national level.
SwedishTill sist får vi aldrig glömma att undvika stelbenthet; vi måste vara flexibla och anpassningsbara.
Finally, we must never forget that there is nothing rigid; it must be flexible; we must adapt.
SwedishAnnars riskerar vi en kollaps på grund av monetär stelbenthet.
Otherwise, we risk collapse because of monetary inflexibility.
SwedishJag vet att våra ambassadörer i New York förhandlar outtröttligen, med stor obeveklighet och utan stelbenthet.
I know our ambassadors in New York are negotiating tirelessly and resolutely but not inflexibly.
SwedishDet är ett verkligt brett spektrum av utgiftsområden, och det existerar överhuvud taget inte någon stelbenthet.
This represents a truly broad spectrum of areas of expenditure, and there is nothing rigid about it.
SwedishÖverdriven reglering innebär lägre konkurrenskraft, och överdriven stelbenthet innebär mindre effektiv verksamhet.
Excessive regulation means less competitiveness, while excessive inflexibility means less efficient operation.
SwedishDe behöver slippa byråkratisk stelbenthet.
SwedishMålen är alltför precisa, vilket kommer att leda till stelbenthet och helt blockera gemenskapens kommande initiativ.
The objectives that it sets out are too precise. They will lead to a lack of flexibility, and will completely block forthcoming Community initiatives.
SwedishJag anser att det interinstitutionella avtalet på grund av sin stelbenthet är dumt, liksom även rådet som upprätthåller stelbentheten.
I call the Interinstitutional Agreement stupid because of its inflexibility, and the same goes for the Council that is perpetuating this inflexibility.
SwedishDe två delarna av Posei-programmet som utgör de särskilda ordningarna för att tillgodose och stödja lokala producenters behov kännetecknas av administrativ stelbenthet.
The two strands of the Posei scheme, which constitutes the specific arrangements for supplying and supporting local producers, are characterised by administrative inflexibility.
SwedishDetta innebär att man ger upp viktiga strukturreformer – ett annat uttryck för budgetmässig stelbenthet eller försök att bibehålla klumpiga strukturer långt efter det de passerat bäst-före-datum.
This means giving up imposing structural reforms –  another expression to indicate budgetary inflexibility or maintaining cumbersome structures long past their sell-by-date.