"stel" traduzione inglese

SV

"stel" in inglese

SV stel
volume_up
{aggettivo}

1. generale

stel (anche: frisk, skarp, fast, fräsch)
volume_up
crisp {agg.}
stel (anche: tråkig, dunkel, svag, matt)
volume_up
dead {agg.}
stel (anche: bestämd, orörlig, fast, inrotad)
volume_up
fixed {agg.}
Vill man på allvar ha en sådan regel, stel och bunden till en tioårsrytm och helt lösgjord från möjliga politiska ramvillkor och krav?
Is a rule of this sort really what is wanted, something that is rigidly fixed to a ten-year cycle and utterly divorced from potential political frameworks and requirements?
volume_up
glassy {agg.}
volume_up
hard {agg.}
stel (anche: officiell, kansli-)
stel (anche: formell, stärkt)
stel (anche: skarp, besvärlig, fast, stor)
volume_up
stiff {agg.}
Inte någon Oxford-arkeolog eller någon stel Harvard-professor.
Not some Oxford archaeologist or some stiff-ass Harvard professor.
stel (anche: domnad, avdomnad, i dvala)
volume_up
torpid {agg.}
stel (anche: tråkig, klumpig, tafatt, okänslig)
volume_up
wooden {agg.}
stel (anche: känslig, ond, öm, ömtålig)
volume_up
sore {agg.}
Gonna be sore in the morning.
stel (anche: elak, spänd, nervös, spänn)

2. figurato

stel (anche: formell, stärkt)
stel (anche: skarp, besvärlig, fast, stor)
volume_up
stiff {agg.}
Inte någon Oxford-arkeolog eller någon stel Harvard-professor.
Not some Oxford archaeologist or some stiff-ass Harvard professor.

3. "som är svår att böja, styv"

stel
volume_up
rigid {agg.} (also "numb")
Det är en flexibel och inte på något sätt en stel modell, och därför förtjänar den att byggas ut.
As a model, it is flexible and far from rigid, and so it deserves to be extended.
The Stability Pact is called stupid or rigid.
Arbetsmarknadernas struktur har förblivit stel, och avvisar arbetslösa och skyddar de sysselsatta.
The job market remains structurally rigid, keeping the unemployed at bay and protecting those with jobs.

Sinonimi (svedese) per "stel":

stel

Esempi di utilizzo "stel" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDet kändes så bra tills jag skulle börja läsa då blev jag helt stel.
I felt so confident until I got up to read, then I completely froze.
SwedishJag kan bara säga en sak: Jag har sällan upplevt en så iskall och stel politiker som han.
I can only say one thing: I have never experienced such an ice-cold, inflexible politician as him.
SwedishECB: s hållning kan däremot kännetecknas som en aning stel.
The ECB's attitude, however, can be described as somewhat inflexible.
SwedishECB:s hållning kan däremot kännetecknas som en aning stel.
The ECB' s attitude, however, can be described as somewhat inflexible.
SwedishFortfarande är unionens budget stel.
SwedishDet skapar negativa idéer hos de europeiska medborgarna, genom att Europaparlamentet ses som en icke dynamisk och stel institution.
It creates negative perceptions in the minds of European citizens, in that the European Parliament is seen as undynamic and unresponsive.
SwedishJag håller med: visst är det så att den definition som lades till grund för fiskedagarna är mycket stel i den preliminära planen för återhämtning av torskbestånden.
I agree: it is true that the definition of fishing days in the temporary recovery plan for cod is very inflexible.
SwedishJärnvägsbolagen är fortfarande till stor del en relikt från förgångna tider, deras servicenivå är svag och stel beträffande varutransporterna.
The railway companies are still very much a relic of the past, and their standards of service are poor and inflexible when it comes to freight transport.
SwedishDen nuvarande lagstiftningsprocessen är alldeles för långdragen och stel för att kunna anpassas till de värdepappersmarknader som utvecklas i betydligt snabbare takt.
The present legislative process is much too long-winded and inflexible to be able to adapt to the much more rapidly changing securities markets.
SwedishIbland undrar jag om EU:s svar på alla utmaningar är att bli stel av fasa för Kina och kräva handelssanktioner och statliga ingripanden.
author. - Madam President, I sometimes wonder if Europe's response in the face of every challenge is to freeze in fear of China and call for trade sanctions and state intervention.