"stämpel" traduzione inglese

SV

"stämpel" in inglese

volume_up
stämpel {gen. com.}

SV stämpel
volume_up
{genere comune}

1. generale

stämpel (anche: aning, kontakt, beröring, drag)
volume_up
touch {sostantivo}

2. "verktyg"

stämpel
volume_up
stamp {sostantivo} (tool)
Varför har inte kommissionen satt sin stämpel på denna idé?
Why did not the Commission put its own stamp on this idea?
Detta skulle ha lett till att vederbörande fick en stämpel i passet som bevis på att han eller hon hade nekats inresa i EU.
This would have resulted in a stamp being placed in his passport showing that he had been refused entry to the EU.
Allmänheten har getts intrycket att om en bestämmelse har en FSA-stämpel på sig kan den inte vara felaktig.
The general public has been given the impression that if a regulation has an FSA stamp on it it cannot go wrong.

Sinonimi (svedese) per "stämpel":

stämpel
Swedish

Esempi di utilizzo "stämpel" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishOm de inte befrias från en sådan stämpel kommer ingen att vilja ta emot dem.
Unless they are freed from such stigma, nobody will wish to accept them.
SwedishDe skall så att säga få en stämpel: Granskad och befunnen bedrägeriskyddad!
It is as if they were meant to be stamped with the words 'checked and found fraudproof'!
SwedishEuropaparlamentet har lagt fram upprepade resolutioner och har satt sin stämpel.
The European Parliament has passed a whole series of resolutions and made its positions clear.
SwedishDe skall så att säga få en stämpel: Granskad och befunnen bedrägeriskyddad!
It is as if they were meant to be stamped with the words 'checked and found fraudproof '!
SwedishLåt mig ställa en fråga i sammanhanget: mot vem riktar sig terrorismen och vilken stämpel bär den?
I would now like to ask a question: who are the targets of terrorism and what is the logic behind it?
SwedishDen stämpel som vidlåder psykiskt sjuka bidrar till ett förtryck som kan jämföras med den dåvarande regimen i Östtyskland.
The stigma of mental health is as repressive a regime as East Germany was.
SwedishDen stämpel som vidlåder psykiskt sjuka bidrar till ett förtryck som kan jämföras med den dåvarande regimen i Östtyskland.
In my report I quote those words of Stefan Heym from Alexanderplatz in 1989 East Berlin:
SwedishÄven om jag beklagade denna stämpel och dessa ambitioner, erkände jag också att ett fördrag är nödvändigt.
Although I lamented this label and these ambitions, I also acknowledged that such a treaty was necessary.
SwedishRädslan att känna någon som har sjukdomen och som tvingas leva med denna stämpel är fortfarande mycket påtaglig.
The fear of knowing one has the disease and of having to live with a stigma is still very prevalent.
SwedishVår gemensamma resolution bär både vår stämpel och uttrycker vår önskan och de mål som måste lyckas.
In this respect, our joint motion expresses that intention and wish, and defines the objectives that must be achieved.
SwedishIngen stämpel eller fläck från kolonialismens dagar hindrar dem; de kan exploatera naturtillgångar i Afrika, och det kommer de att göra.
Unencumbered by any stain or label of colonialism, they can and will exploit natural resources in Africa.
SwedishDet är ögonblicket när de två medlagstiftarna (rådet och parlamentet) sätter sin politiska stämpel på den nya lagstiftningen.
It is the moment when the two co-legislators (the Council and Parliament) add their political seal to the new legislation.
SwedishI stället för att begränsa institutens verksamhet har förordning nr 1060/2009 i själva verket gett den officiell stämpel och högre status.
Instead of restricting their activities, Regulation (EC) No 1060/2009 in effect formalises and increases them.
Swedish16 miljoner medborgare varken kan eller kommer att låta sig förses med denna stämpel av en extremistisk minoritet.
16 million citizens cannot, and will not, allow themselves to be labelled as such all because of the activities of an extremist minority.
SwedishVarför avstår Sverige ifrån detta initiativ som skulle ha kunnat ge dess ordförandeskap en positiv stämpel och dessutom låta landet slutföra mandatet från Nice?
Why is Sweden abandoning an initiative which could give its presidency a positive image and also allow it to fulfil the mandate it received at Nice?
SwedishJag vill säga till min kollega, Palacio Vallelersundi, att det är en stämpel som hon borde acceptera med glädje och ett kännemärke som hon borde bära med stolthet.
I say to my colleague, Mrs Palacio Vallelersundi, that it is a label she should accept with pleasure and a badge which she should wear with pride.
SwedishSlutligen hamnar den hos en regeringskommitté där vår utrikesminister är ordförande - och han har en miljon andra saker att tänka på - och således får den en stämpel.
It goes finally to a cabinet committee chaired by our Foreign Secretary - and he has a million other things to think about - and so it gets rubber-stamped.
SwedishVårt mål är att skydda medborgerliga fri- och rättigheter och att förhindra en vild marknadsföring, som grundas på studier av en enskild persons beteende, vilken får en elektronisk stämpel på sig.
Our aim is to protect civil liberties and to avoid aggressive marketing based on the study of the behaviour of individuals who suffer defamation by electronic means.