"smita undan" traduzione inglese

SV

"smita undan" in inglese

SV

smita undan {verbo}

volume_up
Det måste alltså till att belgarna skall vara fast när de får ordförandeskapet, att de inte kan smita undan, men att det förberedande arbetet skall vara gjort.
The Belgian Presidency must therefore deal with this matter, it cannot escape it, but the preparatory work must be done first.

Sinonimi (svedese) per "smita undan":

smita undan
Swedish

Traduzioni simili a "smita undan" in inglese

smita verbo
undan avverbio
English

Esempi di utilizzo "smita undan" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishI framtiden kommer ingen att kunna smita undan, erfarenheten talar för sig.
In future, no one will be able to steal away secretly, experience speaks for itself.
SwedishDet är inte en perfekt text, och vi bör inte försöka smita undan att svara på dessa farhågor.
It is not a perfect text and we should not hide from responding to these concerns.
SwedishJag anser inte att den öppna samordningsmetoden är ett sätt att smita undan.
I do not think the open coordination method is a cop-out.
SwedishSärskilt de mer utvecklade och rika länderna bär ett ansvar som de inte kan smita undan.
The more developed and wealthiest countries in particular have responsibilities that they cannot shirk.
SwedishIbland måste skulden läggas på enskilda personer som arbetar svart för att smita undan skatt.
Sometimes, the blame has to be placed upon individuals who do undeclared work in order to dodge paying tax.
SwedishDenna funktion kan inte kommissionen smita undan.
This is one of the Commission' s functions that cannot be taken away.
SwedishDenna funktion kan inte kommissionen smita undan.
This is one of the Commission's functions that cannot be taken away.
SwedishDärför måste vi garantera att ingen medlemsstat kan smita undan det särskilda stödet till kvinnor.
That is why we must ensure that no Member State is able to avoid implementing specific support measures for women.
SwedishSyftet skulle i dessa fall alltså vara att hålla på med djurtester enbart för att kunna smita undan märkning.
In these cases the aim would thus be to carry out animal testing solely in order to get out of labelling.
SwedishVi kan inte smita undan vårt ansvar.
Mr President, we cannot shirk our responsibilities.
SwedishJag ber er att inte smita undan ert ansvar.
I urge you not to evade your responsibility in this area.
SwedishSka du verkligen låta honom smita undan igen?
Now, are you really going to let it slip away again?
SwedishUtan möjlighet att smita undan kommer ämnet att ligga på bordet igen vid förhandlingarna i Bryssel i mars 1999.
With no possibility of sidestepping the issue, it will return to the negotiating table in Brussels in March 1999.
SwedishRådet försöker smita undan sin plikt här.
The Council is trying to wriggle out of its duty here.
SwedishDe vill " smita undan " från sitt ansvar.
They want to " cop-out " of their responsibilities.
SwedishJag stöder principen om att förorenaren ska betala, och vi får under inga omständigheter smita undan från vårt ansvar.
I support the 'polluter pays' principle and we should under no circumstances be shirking our responsibilities.
SwedishDet är när allt kommer omkring mycket lönande att smita undan eftersom skatten är hög och risken att bli avslöjad är minimal.
Evasion is, after all, very lucrative, because the tax is high and the chances of being caught are minimal.
SwedishDe vill "smita undan" från sitt ansvar.
SwedishDemokratiska länder kan inte smita undan från sin del av ansvaret för det dystra läget i stora delar av världen.
However, democratic countries cannot avoid their part in responsibility for this grim situation in large parts of the world.
SwedishDenna struktur är ett sätt för er att smita undan ert ansvar, och den pågående debatten i rådet visar vart det leder.
This structure is an evasion of responsibility on your part, and the ongoing debate in the Council shows where that leads.