"rycka upp sig" traduzione inglese

SV

"rycka upp sig" in inglese

Traduzioni simili a "rycka upp sig" in inglese

rycka verbo
upp avverbio
English
upp verbo
English
upp preposizione
English
sig pronome

Esempi di utilizzo "rycka upp sig" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishSanningen är att vi vet att kommissionen har en lång väg att gå innan den kan rycka upp sig.
The truth is, we know that the Commission has a long way to go in getting its act together.
SwedishRådet måste rycka upp sig angående Doharundan och arbeta hårdare för världshandelsavtal.
The Council should get its act together on the Doha Round and work harder towards world trade agreements.
SwedishJag uppmanar kommissionsledamoten att rycka upp sig, strama upp sig, läsa om sin OAV-rapport och visa resultat.
I urge you, Commissioner, to sharpen up your act, stiffen your backbone, reread your FVO report and deliver.
SwedishHär måste kommissionen snarast rycka upp sig.
The Commission has some urgent reworking to do here.
SwedishJag anser att EU, i detta läge, måste rycka upp sig ur sin apati och ta ett steg i rätt riktning.
I believe that, faced with this situation, the European Union must emerge from its lethargy and take a step in the right direction.
SwedishÄven Europa måste äntligen rycka upp sig och säkra de humanitära rättigheterna med en fredsstyrka, med militär insats.
Europe, too, must finally get its act together and send troops, a military force to safeguard humanitarian rights.
SwedishDe är tvingade att rycka upp sig.
SwedishRådet måste rycka upp sig.
SwedishAv de tre institutionerna är det rådet som inte gör konstruktiva framsteg på det här området, och det måste rycka upp sig snarast möjligt.
Of the three institutions, the one that is not making good progress in this area is the Council, and it should get back on track as quickly as possible.
SwedishDetta är bara två exempel på hur kommissionen kan rycka upp sig på kort sikt utan att vänta på genomförandet av rekommendationerna i vitboken.
These are just two examples of how the Commission can improve its act in the short term without waiting to implement all the recommendations of the White Paper.
SwedishEU kan inte längre vänta på tillväxt i Förenta staterna, unionen måste själv rycka upp sig från träsket av massarbetslöshet, olämpliga investeringar och oförmåga till samordning.
One thing, though, I do not want to omit, and that is our need, alongside investment in people ’ s education and training, for investment in social services.
SwedishEU kan inte längre vänta på tillväxt i Förenta staterna, unionen måste själv rycka upp sig från träsket av massarbetslöshet, olämpliga investeringar och oförmåga till samordning.
No longer can Europe wait for growth in the United States; it must pull itself by its own bootstraps out of the swamp of mass unemployment, inadequate investment and inability to coordinate.