"rån" traduzione inglese


Intendevi forse ran, to run
SV

"rån" in inglese

SV rån
volume_up
{neutro}

rån (anche: bluff, svindel, brott)
volume_up
caper {sostantivo} [Amer.]
rån (anche: kupp)
volume_up
heist {sostantivo}
rån (anche: slag, träff, publiksuccé, stöt)
volume_up
hit {sostantivo}
rån (anche: plundring)
volume_up
looting {sostantivo}
Trots att regeringen har återställt den allmänna ordningen i ett antal städer, fortsätter rån, plundring, våldsamheter och skottlossning.
Whilst the Government has restored order in a number of towns, robbery, looting, banditry and shooting matches still continue.
rån (anche: plundring, röveri)
volume_up
robbery {sostantivo}
Det är upprörande att chaufförerna skall behöva leva med oro för överfall och rån.
It is disgraceful that drivers should live in fear of assault and robbery.
Soldatgäng är regelbundet inblandade i attacker, rån och våldtäkter.
Gangs of soldiers are regularly involved in attacks, robbery and rape.
Detta hänsynslösa angrepp, som inte handlade om något rån, bör fördömas å det strängaste.
This brutal assault, which was not motivated by robbery, deserves the most severe condemnation.

Sinonimi (svedese) per "rån":

rån
Swedish

Esempi di utilizzo "rån" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishFortfarande inträffar emellertid kapningar och rån där många besättningars säkerhet äventyras.
However hijacking and robberies are still being reported, threatening the safety of many crew members.
SwedishFortfarande inträffar emellertid kapningar och rån där många besättningars säkerhet äventyras.
However hijackings and robberies are still being reported, threatening the safety of many crew members.
SwedishFörutom att finasiera sina oprationer med djärva rån...... vad vet vi mer om dessa organistioner?
Besides funding their operations with daring robberies...... what else do we know about this organization?
SwedishEfter flera båtkapningar och väpnade rån har Europeiska unionen nu upprättat en samordningscell.
Following various hijackings of boats and armed robberies, the European Union has just created a 'coordination cell'.
SwedishUnder loppet av ungefär ett år har vi utsatts för tre rån, nämligen i banken, i matsalen och på postkontoret.
In the space of a year or so, we have had three robberies: in the bank, the canteen and the post office.
SwedishDet här är bara ett omodernt, oteknologiskt rån!
SwedishLär era barn om evolution på biologilektionen, och de kommer snart att börja med droger, rån och sexuell omoral!
Teach your children evolution in biology class, and they'll soon move on to drugs, grand larceny and sexual pre-version.
SwedishHur många fartyg har utsatts för överfall och rån i det område som övervakas genom operation Atalanta sedan denna inleddes?
How many vessels have been attacked and robbed in the zone covered by Operation Atalanta since the start of the operation?
SwedishVi är på väg att uppleva ett rån.
SwedishFyra beväpnade rån på tre veckor.
SwedishNär vi tänker på brott, får vi ofta en bild på näthinnan av inbrott, våldsamma rån och knivförsedda ungdomsgäng.
When we think of crime, an image of burglaries, violent muggings and knife attacks by gangs of youths on our streets often springs to mind.
Swedish Under 2008 uppgick det totala antalet attacker till ca 290, följande år var det över 300, och antalet väpnade rån lär ha stigit med 200 procent.
There were more than 300 in the following year and the number of armed attacks is said to have risen by 200%.
SwedishJag ska inte göra väpnade rån.
SwedishParlamentet ansåg i sitt betänkande av Girao Pereira, rån 1999, att kommissionens förslag var motiverat och legitimt och gav sitt fulla stöd.
Parliament's Girão Pereira report, at the beginning of 1999, considered the Commission's proposal to be justified and legitimate and delivered a favourable opinion.
SwedishJag medger att siffrorna är slående: 48 procent av alla rån i centrala London gäller mobiltelefoner och siffran för Paris är omkring 40 procent.
I recognise that the figures are impressive: I recognise that 48% of all robberies in central London involve mobile phones and that the rate in Paris is about 40%.
SwedishParlamentet ansåg i sitt betänkande av Girao Pereira, rån 1999, att kommissionens förslag var motiverat och legitimt och gav sitt fulla stöd.
Parliament' s Girão Pereira report, at the beginning of 1999, considered the Commission' s proposal to be justified and legitimate and delivered a favourable opinion.
SwedishJag medger att siffrorna är slående: 48 procent av alla rån i centrala London gäller mobiltelefoner och siffran för Paris är omkring 40 procent.
I recognise that the figures are impressive: I recognise that 48 % of all robberies in central London involve mobile phones and that the rate in Paris is about 40 %.
SwedishInterpol tror att en tjetjenisk motstånds grupp ligger bakom...... detta rån och en rad andra rån runt om i Europa...... för att finansiera deras politiska mål.
Interpol believes a Chechen resistance group is responsible...... for this and a string of other robberies across Europe...... presumably to finance their political goals.
SwedishDenna komplott, århundradets största rån, är det franska folket fortfarande okunnigt om, och man har dolt för dem att francen skulle kunna avskaffas fullständigt år 2002.
French people are still unaware of this plot, which is the biggest hold-up of the century, and the fact that the franc could disappear completely in 2002 has been completely hidden from them.
SwedishI en annan kammare borde vi naturligtvis även behandla dessa frågor, men i denna kammare kan vi bara understryka att resolutionerna rån FN: s säkerhetsråd skall respekteras av alla.
On another occasion, we will have to assess such aspects, but at the moment, we should, above all, confirm that the resolutions of the UN Security Council will be respected by everyone.